Vy mot flerbostadshus med inbyggda balkonger, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Vita Liljans väg

Bredäng

JM planerar att bygga tre nya hyreshus med runt 130 lägenheter vid Vita Liljans väg i Bredäng. I samband med projektet kommer busshållplatsen att göras om och förbättras och omgivande gångvägar kommer att ändras.

JM har byggt tre nya hyreshus längs med Vita Liljans väg i Bredäng. De tre husen är mellan fem och sju våningar och rymmer sammanlagt runt 130 lägenheter. I samband med projektet fick trappan från Auroragränd en ny sträckning med anslutning vid Vita Liljans väg.

Stockholm växer

Om tio till femton år kommer en miljon människor bo i Stockholms stad. För att möta den växande befolkningens behov nu och i framtiden planerar staden att skapa fler bostäder, arbetsplatser och service i områden som redan har utbyggd kollektivtrafik. Projektet har bidragit med runt 130 hyresrätter i Bredäng med närhet till kollektivtrafik, naturområden och service.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

JM.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Pernilla Svenningsson
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 682

Projekt i Bredäng

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad