Vy över grönområde med träd och gångbana. I bakgrunden syns modernt lägenhetshus.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bredängs Allé

Bredäng

Byggvesta AB har byggt 78 hyresrätter i ett 6 till 8 våningar högt hus längs Bredängs Allé. Det har även byggts en ny gång och cykelbana från Bredängs Allé ner i parken, samt en torgyta med kommersiella lokaler i kvarteret.

Flerbostadshuset är sex våningar högt mot Bredängs Allé och åtta våningar in mot parken, de två understa våningarna är i souterräng och innehåller garage och bostäder. Vid husets vinkel skapas en torgyta med kommersiella lokaler för exempelvis ett kafé eller liknande. En portik genom byggnaden ger en koppling mellan parken och Bredäng centrum.

140 000 nya bostäder till 2030

Projektet är en del av målet att komplettera centrala Bredäng med nya bostäder. De nya bostäderna bidrar även till stadens mål att bygga 140 000 nya lägenheter från 2010 till 2030.

Bredängs Allé, som idag har ett storskaligt anslag, ska ges en ny karaktär av stadsgata med ett intimare gaturum med entréer till bostadshus och butikslokaler.

Inflyttning 2018/2019

  • Byggstart under våren och första spadtaget den 13 juni 2017.
  • Byggvesta planerar för inflyttning årsskiftet 2018/2019.
  • Detaljplanen vann laga kraft i november 2015.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Byggherre är ByggVesta AB, totalentreprenör är Reomti AB.
Ledningsarbeten utförs av Stockholm Vatten och Avfall AB.
Park- och gatuarbeten utförs av Stockholms stad.

Projekt i Bredäng

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad