Projekt Genomfört

Bromstensplan har rustats upp för ett tryggare torg

Järva

Bromstensplan har upplevts som en otrygg plats. Genom att bygga om torget har Stockholms stad skapat trevligare vistelseytor med nya växter, belysning och möjligheter till uteservering och aktivitet.

Projektfakta

Bromstensplan är ett centralt beläget torg i stadsdelen Bromsten. Torget ligger nära service, skola och kollektivtrafik vilket innebär att många människor passerar platsen varje dag.

Trots att Bromstensplan är relativt välbesökt upplevdes torget som en av stadsdelens mest otrygga platser. Den upplevelsen har bekräftas av trygghetsvandringar i området, av företagare och boendegrupper som organiserat sig i frågan.

Tillsammans med fastighetsägare, verksamheter, boende och stadsdelsförvaltningen tog staden fram ett förslag för en ny utformning av torget. Målet var att öka säkerheten på torget, höja känslan av trygghet och skapa bättre förutsättningar för verksamheter, boende och föreningar att skapa en mer levande plats som bidrar till ett attraktivt stadsliv.

Flera åtgärder för en bättre helhet

Genom att använda torgets ytor på ett annat sätt än idag har vi skapat ett torg som blir lättöverskådligt och tillgängligt för alla. De nya ytorna ger också ge Bromstensplan större möjligheter för uteserveringar och tillfälliga verksamheter som till exempel loppisar och marknader att ta plats på torget.

De åtgärder som gjorts är bland annat:

  • nya och trevligare vistelseytor
  • nya tillgängliga sittplatser 
  • nyplanterade träd
  • trafikhinder i form av lejon för att hindra olovlig trafik
  • höjd kantsten på ett par platser
  • förbättrad belysning
  • kompletterad befintlig belysning vid fritidsgården
  • bättre sikt på hela torget.

För att skapa bättre sikt och mer plats på torget revs kiosken på torget. Även några av parkeringsplatserna på torget togs bort. Dessa kompenserade vi för genom att parkeringsplatserna på torget och gatorna intill blivit tidsbegränsade.

Tidplan

Projektet påbörjades i maj 2021 och var klart i november 2021.

Vill du veta mer?

Genomförandebeslut, 11 mars 2021

Trygghetsåtgärder, Bromstensplan

Torget före och efter arbetet

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad