Kartbild över Stockholm med Mälarbanan markerat i rött
Kartöversikt där Mälarbanans sträckning framgår.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Mälarbanan

Bromsten

Järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll nära Stockholm byggs ut. När Mälarbanan är klar blir det smidigare att ta tåget, fler avgångar att välja på och lättare att komma fram i tid. Det blir fler spår för en bättre resa.

Trafikverket kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår. Pendeltågen får egna spår i mitten och fjärrtåg och andra tåg kan köra om på de yttre spåren. Det gör att fler tåg kan gå, att resenärerna får fler avgångar att välja på och att ankomsttiderna blir säkrare.

Varför?

Förseningar och trängsel är i dag vardag för många som åker tåg och pendlar på Mälarbanan – järnvägen norr om Mälaren mellan Stockholm och Örebro, via Västerås. I dag bor var fjärde svensk i Mälardalsregionen och allt fler flyttar hit.

På den del av Mälarbanan som leder in mot Stockholm, mellan Kallhäll och Tomteboda, används spåren i dag maximalt. Alla tåg måste samsas på de två spåren på den 20 kilometer långa sträckan. Det betyder att fjärrtåg och regionaltåg får köa bakom de lokala pendeltågen som stannar vid varje station, vilket i sin tur leder till att även pendeltågen får köa.

När?

Detaljplanen går ut på förnyat samråd 10 maj–20 juni. Detta görs framför allt på grund av en ändring sedan tidigare samråd 2016 för passagen vid Sulkyvägen. Den påverkar ett markintrång som beror på ändrad spårgeometri.

Vem?

Trafikverket tar fram en järnvägsplan och Stockholms stad tar fram detaljplaner som tillsammans möjliggör utbyggnaden av järnvägen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Martin Fierro Ramsjö
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 596

Projekt i Bromsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad