Jan Stenbecks torg med Kista galleria i bakgrunden. I mitten av torget en cykelbana. Människor som cyklar, går och sitter på parkbänkar. Illustration
Visionsbild över Jan Stenbecks torg med Kista galleria i bakgrunden. Illustration: Treeline.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Tvärbanan till Helenelund

Bromsten, Bällsta, Kista, Ulvsunda industriområde

I takt med att staden växer byggs Tvärbanan från Norra Ulvsunda i Bromma vidare till Kista och ansluter till Helenelund i Sollentuna. Projektet omfattar flera detaljplaner som möjliggör utbyggnaden inom den mark som ägs av Stockholms stad. Utbyggnaden pågår och huvudman för byggnationen är trafikförvaltningen inom Region Stockholm.

Smidigare resor i ett växande Stockholm

Tvärbanan byggs ut till Helenelund i Sollentuna. Det gör det möjligt att på ett smidigare sätt resa från hemmet till skola, arbete och omsorg och är en förutsättning för att klara befolkningstillväxten. Resor med kollektiva färdmedel bidrar också till minskad klimatpåverkan.

De nya bytespunkterna blir attraktiva lägen för nya förstärkta bebyggelsekärnor med bostäder, arbetsplatser och affärer.

Resandet väntas bli stort eftersom några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden, både vad gäller arbetsplatser och bostäder, ligger längs med sträckan.

Bilder

Vy från gångbro mot Jan Stenbecks torg. Stor kontorshus till höger i bild. Gräsytor mellan husen och tunnebanan. Illustration
Visionsbild med vy från befintlig gångbro mot Jan Stenbecks torg. Illustration: Treeline
En bro för bilar och en bro för tvärbanan, över Bällstavägen. Bilar och tvärbanetåg syns på bilden och omgivningar med träd, vägar, hus. Foto
Illustration: Bro över Ulvsundavägen för tvärbanan.
Vy under tunnebanebron, med brofästen. Spårvagnståg åker mellan bjälkarna. Människor i rörelse. Längre bort i bild ses Kista Science Center. Illustration
Visionsbild under tunnelbanebron, vy mot Kista Science Tower. Illustration: Treeline

8 kilometer lång sträcka genom tre kommuner

Tvärbanan till Helenelund startar vid hållplatsen Norra Ulvsunda i Bromma och kommer sträcka sig till Helenelunds pendeltågstation i Sollentuna. Sträckan är åtta kilometer lång och stannar på sin väg mellan Ulvsunda och Helenelund vid tio nya hållplatser. Den passerar genom tre kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna.

Bilder

 Vy över hållplats Ärvinge med inkommande tåg. Människor på plattformen. Kista front syns i bakgrunden. Illustration
Visionsbild över hållplats Ärvinge, Kista front syns i bakgrunden. Illustration: Treeline
Hållplats med plattform och tåg på perrongen. I bakgrunden kontorskomplex. Människor i rörelse. Illustration
Hållplats Ärvinge i Kista.
Karta med tvärbanans Kistagren.
Karta med tvärbanans Kistagren.

Detaljplanerna har fått laga kraft

 • Detaljplan för sträckan genom Ulvsunda industriområde, diarienummer, 2016-18325 vann laga kraft den 21 mars 2018.
 • Detaljplan för sträckan vid Bromma flygplats, diarienummer 2016-07368, vann laga kraft den 23 juni 2018.
 • Detaljplan för sträckan vid Sundbybergskopplet, diarienummer 2016-07062 vann laga kraft 21 maj 2019.
 • Detaljplan för sträckan vid Solvalla, diarienummer 2017-17192 vann laga kraft 31 januari 2020.
 • Detaljplan för sträckan vid Kistagången, del av fastigheten Akalla 4:1, diarienummer 2017-15790 vann laga kraft 21 oktober 2021.
 • Detaljplan för sträckan vid Ärvinge, del av fastigheterna Akalla 4:1 med flera, diarienummer 2018-04111, vann laga kraft 17 juni 2022.

Byggstart för tvärbanan till Kista

 • 13 december 2016 tog landstingsfullmäktige beslut om att genomföra utbyggnaden av tvärbanan till Helenelund.
 • Byggstart ägde rum under våren 2018. Tvärbanas sträckning är öppen till Bromma flygplats. Resterande del av Tvärbanan byggs ut i två etapper, sträckan till Ursvik och sträckan till Helenelund.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Ansvarsförhållanden

Huvudman för planering och genomförande är Trafikförvaltningen, Region Stockholm.

Stockholms stad är ansvariga för arbetet med detaljplan inom stadens mark längs sträckan. 

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300

Exploateringskontoret
Telefon: 08-508 276 00

Projekt i Kista

Projekt i Bromsten

Projekt i Bällsta

Projekt i Ulvsunda industriområde

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad