Projekt Planerat

Elsa Brändströms gata får ny cykelbana

Elsa Brändströms gata löper parallellt med Södertäljevägen mellan Fruängen och Västertorps trafikplats. Där planerar staden att anlägga en dubbelriktad cykelbana, för att sammanfoga den saknade länk som finns i cykelvägnätet mellan befintlig gång- och cykelväg strax väster om tunnelbanebron vid Fruängen och Västertorps trafikplats i öster.

Projektfakta

Sträckan är utpekad som huvudcykelstråk i stadens cykelplan och är även ett regionalt cykelstråk. Trots det saknas det cykelinfrastruktur på en större del av Elsa Brändströms gata där cykling istället sker i blandtrafik. En gång- och cykelväg som sträcker sig från Huddinge kommun slutar vid Elsa Brändströms gata. Cyklister hänvisas till körbanan fram till Västertorps trafikplats där dubbelriktad cykelbana tar vid som kopplar mot cykelstråken längs bland annat Älvsjövägen och Södertäljevägen.

Det primära cykelstråket löper längs norra sidan av Södertäljevägen men Elsa Brändströms gata utgör en viktig länk för lokal cykling men även som uppsamlande funktion för boende i närområdet. Skolor och idrottsplats är viktiga målpunkter i området. En ny säker och framkomlig cykellänk längs Elsa Brändströms gata kommer därför att förbättra möjligheterna för lokal och regional cykling.

Byggstart och genomförande

Byggstart skedde i augusti 2023 och arbetet beräknas vara klart hösten 2024.

Vill du veta mer?

Inriktningsbeslut, 9 juni 2022

Cykelbana Elsa Brändströms gata, Insyns webbplats

Genomförandebeslut, 16 februari 2023

Cykelbana Elsa Brändströms gata, Insyns webbplats

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad