yta vid konsthallen med två planterade träd, blomrabatter och sittplatser. Ytan sluttar svagt nedåt från gatan mot byggnaden med trappsteg. Illustration
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Liljevalchs torg

Djurgården

I samband med att Liljevalchs byggde ut en ny konsthall skapades en yta mellan konsthallarna och Falkenbergsgatan. Där har vi anlagt Liljevalchs torg med trädplanteringar, sittplatser och konst.

Nytt torg vid Liljevalchs konsthall och Falkenbergsgatan

Liljevalchs torg har anlagts i anslutning till Liljevalchs konsthall som har ett högt kulturhistoriskt värde. Torget harmonierar med den nya konsthallens fasader som är utformade av konstnär Ingegerd Råman.

Torget fungerar som entréplats för den nya konsthallen och kan användas för olika typer av tillfälliga konstinstallationer. Platsen fungerar även praktiskt genom att hantera konstleveranser, sophämtning och dagvatten.

För god dagvattenhantering fördröjs vattnet delvis i växtbäddar med skelettjord och biokol i terrasseringar på torget. Två träd samt perenner som gynnar pollinatörer har planterats på torget.

Tidsplan

  • Genomförandebeslut i trafiknämnden: 12 november 2020.
  • Byggstart: juni 2021.
  • Projektet är avslutat.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Genomförande

Stockholms stad genomförde projektet.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Djurgården

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad