Färgglada hus vid ett torg med träd och växter. Gata utanför med människor i rörelse, illustration.
Visionsbild som visar möjlig utformning av byggnaden. Illustration: Kod Arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder vid Brunskogsbacken

Farsta strand

Ett bostadshus med 41 hyreslägenheter ersätter den befintliga centrumbyggnaden på torget (fastigheten Kymmendö 3).

Den befintliga centrumbyggnaden på fastigheten Kymmendö 3 på Brunskogsbacken ersätts med ett bostadshus med 41 hyreslägenheter.

Socialt hållbara bostäder

Byggprojektet i Farsta Strand sker inom ramen för Stockholms Stadsmissions program för socialt hållbara bostäder. Målet är att huset ska ha en mångfald av hyresgäster, då det är en viktig del inom socialt hållbara samhällen och städer. Läs mer om projektet på Stockholms Stadsmissions webbsida. 

Hyreshus i Farsta Strand | Stockholms Stadsmission (stadsmissionen.se)

Utformning

Den nya byggnaden består av två sammansatta byggnadskroppar som tillsammans bildar en L-form. Den ena delen är placerad mot Brunskogsbacken i norr och tillåts vara sex våningar samt ha en indragen sjunde våning. Den andra delen är placerad mot ett torg i öster och tillåts vara två våningar.

Bilder

Stenbelagt torg med träd framför hus. En kvinna som sitter och läser på en bänk under trädet, illustration.
Visionsbild som visar möjlig utformning av byggnaden. Illustration: Kod Arkitekter
Gård med gröna ytor, växter och sittplatser. Människor som umgås och fikar vid bord, illustration.
Visionsbild som visar möjlig utformning av byggnaden. Illustration: Kod Arkitekter
Stenbelagt torg med träd och sittplatser. Parkering och hus i bakgrunden, foto.
Torget som det ser ut idag sett från söder. Byggnaden som skymtar till vänster ska rivas och ersättas med en ny.

Tidsplan

  • Detaljplanen fick laga kraft 27 oktober 2017
  • Byggstart är beräknad till februari 2023
  • Preliminär inflyttning första halvåret 2024

Bilder

Karta över området med förskola, förskolegård och bostäder markerade.
Situationsplan för del av fastigheten Kymmendö 3 med flera. Bild: ÅWL Arkitekter
Karta över Farsta strand med planområdet markerat.
Karta med planområde markerat.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Byggaktörer

Stockholms Stadsmission

Kontakta projektet

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Niklas Karlsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 698

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt i Farsta strand

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad