Lägenhetshus med balkonger och bilväg med parkeringsplatser och parkerade bilar. Människor i rörelse. Visionsbild.
Perspektivbild, vy från öster. I förgrunden syns Nordmarksvägen och i bakgrunden bebyggelse nära Farsta strands centrum. Bild: ÅWL Arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder vid Nordmarksvägen

Farsta strand

92 lägenheter i form av Stockholmshus och ett parkeringshus byggdes vid kvarteret Bjurö i Farsta Strand (Bjurö 1 och Farsta 2:1).

Projektet omfattade 92 bostäder i Farsta strand i form av så kallade Stockholmshus och ett parkeringshus. Fyra punkthus om sex våningar på rad längs med Nordmarksvägen har byggts och gårdar har skapats mellan de nya husen.

Parkeringshuset, som byggdes av Stockholms stads Parkerings AB, har byggts på den före detta infartsparkeringen cirka 350 meter från bostäderna i marknivå, samt två ovanliggande våningar.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Familjebostäder och Stockholms stads Parkering AB.

Projekt i Farsta strand

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad