• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Elsa Brändströms gata får ny cykelbana

Fruängen

För att knyta ihop cykelvägnätet mellan Fruängen och Västertorp anlägger staden en dubbelriktad cykelbana längs Elsa Brändströms gata.

Elsa Brändströms gata löper parallellt med Södertäljevägen mellan Fruängen och Västertorps trafikplats. Sträckan är utpekad som huvudcykelstråk i stadens cykelplan och är även ett regionalt cykelstråk. Trots det saknas det cykelinfrastruktur på en större del av gatan där cykling istället sker i blandtrafik.

En gång- och cykelväg som sträcker sig från Huddinge kommun slutar vid Elsa Brändströms gata. Cyklister hänvisas till körbanan fram till Västertorps trafikplats där dubbelriktad cykelbana tar vid som kopplar mot cykelstråken längs bland annat Älvsjövägen och Södertäljevägen.

Det primära cykelstråket löper längs norra sidan av Södertäljevägen men Elsa Brändströms gata utgör en viktig länk för lokal cykling men även som uppsamlande funktion för boende i närområdet. Skolor och idrottsplats är viktiga målpunkter i området. En ny säker och framkomlig cykellänk längs Elsa Brändströms gata kommer därför att förbättra möjligheterna för lokal och regional cykling.

Tidsplan

  • Inriktningsbeslut, juni 2022
  • Genomförandebeslut, februari 2023
  • Byggstart augusti 2023.
  • Beräknat klart hösten 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Pågående och planerade cykelprojekt

Projekt i Fruängen

Uppdaterad