dcsimg
Projekt Planerat

Gångtunnel Annedal-Solvalla

Bromma, Bällsta, Annedal, Solvalla

Stockholms stad planerar ett nytt gångstråk med ny gångtunnel mellan Annedal och Solvalla för att skapa en bra förbindelse mellan Annedal och Tvärbanans Kistagren planerade hållplats Solvalla.

Projektfakta

Vad?

Ett gångstråk med en ny gångtunnel under Ulvsundavägen som förbinder de nya bostadsområdena Solvalla och Annedal med bra koppling till Tvärbanans Kistagrens nya hållplats Solvalla. Gångstråket genom koloniområdet och tunneln under Ulvsundavägen blir sex meter brett och cirka 90 meter långt varav 30 meter i tunneln. Tunneln får en fri bredd om cirka nio meter och en höjd på tre meter.

Varför?

I Solvalla planeras 1500 bostäder och i Annedal är 2700 bostäder snart färdigställda, därför byggs hållplatsen Solvalla på Tvärbanans Kistagren med god tillgänglighet till båda områdena. Det nya gångstråket med gångtunnel under Ulvsundavägen ger boende i Annedal och Mariehäll en bra tillgänglighet till Tvärbanans hållplats Solvalla.

När?

Planerad byggstart för gångtunneln är 2021.

Vem?

Trafikförvaltningen inom Region Stockholm bygger Tvärbanans förlängning till Kista. Gångtunneln byggs av Stockholms stad.

Länkar

Läs mer om Tvärbanans Kistagren

Läs mer om Mälarbanan

 

Kontakt

Trafikkontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad