Projekt Pågående

Gångtunnel Annedal-Solvalla

Bromma, Bällsta, Annedal, Solvalla

Stockholms stad bygger ett nytt gångstråk med gångtunnel under Ulvsundavägen. Stråket förbinder Annedal och Solvalla med en centralt placerad förbindelse till den nya hållplatsen Solvalla, på Tvärbanan till Helenelund.

Projektfakta

Annedal–Solvalla får en bra anslutning till ny kollektivtrafik

Ett gångstråk med en ny gångtunnel under Ulvsundavägen förbinder de nya bostadsområdena Solvalla och Annedal med den nya hållplatsen Solvalla, på Tvärbanan till Helenelund. Gångstråket genom koloniområdet och tunneln under Ulvsundavägen blir sex meter brett och cirka 90 meter långt varav 30 meter i tunneln. Tunneln får en fri bredd om cirka nio meter och en höjd på tre meter.

Vad?

I Solvalla planeras cirka 2000 bostäder och i Annedal pågår färdigställandet av cirka 2000 bostäder, därför byggs hållplatsen Solvalla på Tvärbanan, med god tillgänglighet till båda områdena. Det nya gångstråket med gångtunnel under Ulvsundavägen ger boende i Annedal och Mariehäll en bra tillgänglighet till Tvärbanans hållplats Solvalla.Gångstråket blir totalt cirka 90 meter långt. Tunneln utgör cirka 30 meter och är 3 meter hög. Från Annedalssidan så kommer gångstråket att gå från Dartanjangs gata i höjd med Pettssons väg genom koloniområdet fram till Ulvsundavägen där gångtunneln byggs under vägen för att sedan ansluta till hållplatsen Solvalla.

Detta ingår i arbetet:

  • asfalterat gångstråk genom koloniområdet
  • trappa och ramp ner till koloniområdet från Dartanjangs gata
  • kompletteringar med cykelparkeringar på Dartanjangs gata
  • gångtunnel under Ulvsundavägen
  • belysning längs gångstråket och i gångtunneln
  • sittbänkar vid gångstråket genom koloniområdet
  • anslutningsramp till hållplatsen Solvalla på tvärbanan.

Framkomlighet under byggtiden

För att kunna bygga gångtunneln läggs trafiken på Ulvsundavägen om. Under tiden sänks hastigheten till 50 km/h, vilket beror på att körfältsbredden begränsas. Detta påverkar framkomligheten och planeras pågå till och med våren 2022. Den del av bullerskärmen som är i höjd med den planerade tunneln kommer att rivas för att ge plats för bygget av tunneln. En transparent bullerskärm kommer att monteras ovanför den nya tunnelöppningen när arbetet är klart.

Byggandet av gångstråket genom koloniområdet kommer inte att påverka allmän trafik. Men vägarna inom koloniområdet kommer att beröras av byggtrafiken, och under delar av 2021 och 2022 kommer en väg åt gången att vara avstängd.

Visst arbete kommer att genomföras nattetid, eftersom allt arbete som påverkar framkomligheten på Ulvsundavägen inte kan göras dagtid.

Karta över arbetsområdet

Karta över arbetsområdet Solvalla Annedal

Genomförandeperiod

Byggstart februari 2021, projektets genomförande beräknas pågå till och med hösten 2022.

Stockholms stad genomför projektet

Stockholms stad bygger gångstråk och gångtunneln. Trafikförvaltningen inom Region Stockholm bygger Tvärbanan till Helenelund.

Länkar

Tvärbanan till Helenelund, Region Stockholms webbplats

Mälarbanan

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad