Karta över området med planområdet markerat med rött.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Servicestation i Bällsta

Bällsta, Riksby

En ny servicestation kan byggas vid korsningen Bällstavägen och Ulvsundavägen. Planen berör norra delen av fastigheten Riksby 1:3.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en ny drivmedelsstation vid korsningen Bällstavägen och Ulvsundavägen. Projektet innehåller en servicestation med pumpar, butik och tvätthall.

Planen ska också skapa förutsättning för att bredda vägen i korsningen Bällstavägen/Nimbusvägen och skapa större möjligheter för framtida behov av ändringar av Bällstavägen.

Planområdet är cirka 11 000 kvadratmeter stort och ligger i den norra delen av fastigheten Riksby 1:3.

Tidsplan

  • Planen vann laga kraft 17 juli 2020
  • Stockholms stads arbeten med att bygga om korsningen, sätta upp ny belysning samt bredda gång- och cykelbanan avslutades i november 2022. Nu kan OK-Q8 AB påbörja sin byggnation av servicestationen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Aktörer

Fastigheten Tankstället 1 ägs av Stockholms stad och kommer upplåtas med tomträtt till OK-Q8 AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300

Isabelle Stöckel
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 646

Lena Lundman
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 420

Projekt i Riksby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad