Hus, gasklockor, bilväg och träd. Illustration av flygvy.
Illustration över gasverksområdet (Tham & Videgård)
Projekt Planerat

Gasverket Östra

Hjorthagen

Gasverket Östra planeras för cirka 190 lägenheter samt centrum- och kontorsändamål, ny bebyggelse tillskapas och gamla byggnader tas tillvara. Genom utvecklingen av etappen öppnas hela Gasverket upp till levande och öppna kvarter.

Projektfakta

Etappen som omfattar den östra delen av Gasverksområdet består idag av åtta byggnader och spaltgasverket. Flera av de befintliga byggnaderna är kulturhistoriskt värdefulla och kommer därför att bevaras och fyllas med nytt liv, även delar av spaltgasverket kommer att vara kvar. Utöver detta planeras det för nya byggnader med bostäder och centrumändamål längs bergskanten mot Hjorthagsberget och i östra delen av området mot Bobergsgatan.

Totalt kommer området att rymma för cirka 190 bostäder. Dessutom kommer cirka 34 000 kvadratmeter göras tillgängligt för centrumverksamhet varav ungefär 14 500 kvadratmeter kommer vara i befintliga byggnader.

Ambitionen är att utveckla hela Gasverksområde från tidigare stängd industri till en levande och öppen stadsmiljö. Det har därför bland annat varit viktigt att skapa kopplingar mellan Hjorthagsberget och Gasverket, tillgängliggöra byggnader med aktiva bottenvåningar och planera för allmänna vistelseytor.

Mer information finns i planbeskrivningen i Bygg- och plantjänsten.

Bygg- och plantjänsten.

Tidplan

  • Samråd genomfördes 11 juni – 3 september 2019
  • Granskning 6 april - 10 maj 2022
  • Granskning 2 7 juni – 4 juli 2023
  • Godkännande 4:e kvartalet 2023
  • Antagande 1:a kvartalet 2024
  • Laga kraft 2:a kvartalet 2024

Byggaktörer i området: 

  • CA Fastigheter 
  • Åke Sundvall
Hus, gator, träd och parker. Illustrationsplan.
Planområdet - Gasverket Östra - är market med svart linje. (Sweco)

Bildgalleri

Sexkantigt hus, andra hus, gata, träd, planteringeringar och folk i rörelse. Illustration.
Det sexkantiga Hus 19 med hus 21 i bakgrunden. Till vänster skymtar hus F.
Hus med balkonger, bilväg, träd och människor i rörelse gångväg. Illustration.
Vy från Gasverksvägen med hus D i mitten och till höger i bild
Tegelhus, tvåvånings grått hus med galleri, bord och stolar, gågata med folk i rörelse. Illustration.
Vy från Södra gränd med Lilla torget i förgrunden. Till vänster i bild syns Hus 15/16.
Röd träbyggnad till vänster. Till höger trevåningsbyggnad med stora fönster.
Vy från väster mot Södra gränd (Tham & Videgård)
Visualisering. Gata med träd och flervåningshus till vänster.
Hus B1, B2 och B3 (från vänster till höger) sett från Gasverksvägen. Bild: Tham & Videgård
Visualisering personer går på gata, spaltgasverk och hus till höger.
Hus D1 och D2 (från vänster till höger) sett från Gasverksvägen.
Hus med trottoar och gata emellan husen. Folk i rörelse. Illustration.
Vy från Bobergsgatan.
Sexkantigt hus, andra hus, gata, trottoar, träd, planteringeringar och folk i rörelse. Illustration.
Vy från Bobergsgatan.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Uthyrning lokaler

För frågor om att hyra lokaler i Gasverket, kontakta CA Fastigheter

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad