Projekt Planerat

Gasverket Östra

Hjorthagen

Gasverket Östra planeras för 200 lägenheter samt centrum- och kontorsändamål, ny bebyggelse tillskapas och gamla byggnader tas tillvara. Genom utvecklingen av etappen öppnas hela Gasverket upp till levande och öppna kvarter.

Projektfakta

Etappen som omfattar den östra delen av Gasverksområdet består idag av åtta byggnader och spaltgasverket. Flera av de befintliga byggnaderna är kulturhistoriskt värdefulla och kommer därför att bevaras och fyllas med nytt liv, även delar av spaltgasverket kommer att vara kvar. Utöver detta planeras det för nya byggnader med bostäder och centrumändamål längs bergskanten mot Hjorthagsberget och i östra delen av området mot Bobergsgatan.

Totalt kommer området att rymma för cirka 200 bostäder, 17 500 kvadratmeter centrumverksamhet som handel och 16 500 kvadratmeters för kontor.

Ambitionen är att utveckla hela Gasverksområde från tidigare stängd industri till en levande och öppen stadsmiljö. Det har därför bland annat varit viktigt att skapa kopplingar mellan Hjorthagsberget och Gasverket, tillgängliggöra byggnader med aktiva bottenvåningar och planera för allmänna vistelseytor.

Mer information finns i planbeskrivningen i Bygg- och plantjänsten.

Bygg- och plantjänsten.

Tidplan

  • Samråd genomfördes 11 juni – 3 september 2019
  • Granskning 6 april - 10 maj 2022
  • Planerad byggstart 2024

Byggaktörer i området: 

  • CA Fastigheter 
  • Åke Sundvall
Illustrationsplan över planområdet med föreslagen bebyggelse. Hus 21, 24, 25, 26, 29 och 30 är befintliga byggnader

Bildgalleri

Visualisering. Människor som vistas på torg med träd och växter. Hus i bakgrunden.
Det sexkantiga Hus 19 med hus 21 i bakgrunden. Bild: Tham & Videgård
Illustration över Gasverket Östra. Bild: Tham & Videgård
Södra gränden med hus C till höger och hus 29 (lada för kol) till vänster. Bild: Sweco Architects
Perspektiv från Bobergsgatan. Bild: Land Arkitektur
Bild: Johannes Norlander Arkitektur
Visualisering. Torg med vitt tvåvåningshus och rött hus till höger.
Hus 15/16 med hus hus E i bakgrunden. Hus C till höger i bild.
Visualisering. Gata med träd och flervåningshus till vänster.
Hus B1, B2 och B3 (från vänster till höger) sett från Gasverksvägen. Bild: Tham & Videgård
Visualisering personer går på gata, spaltgasverk och hus till höger.
Hus D1 och D2 sett från Gasverksvägen. Bild: Tham & Videgård

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Uthyrning lokaler

För frågor om att hyra lokaler i Gasverket, kontakta CA Fastigheter

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad