Flygvy över byggnader i Gasverksområdet, illustration.
Illustration över Gasverksområdet (Tham & Videgård)
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Gasverket östra

Hjorthagen, Norra Djurgården

Gasverket östra planeras för cirka 170 lägenheter samt centrum- och kontorsändamål, ny bebyggelse tillskapas och gamla byggnader tas tillvara. Genom utvecklingen av etappen öppnas hela Gasverket upp till levande och öppna kvarter.

Bilder

Projektfakta

Etappen som omfattar den östra delen av Gasverksområdet består idag av åtta byggnader och spaltgasverket. Flera av de befintliga byggnaderna är kulturhistoriskt värdefulla och kommer därför att bevaras och fyllas med nytt liv, även delar av spaltgasverket kommer att vara kvar. Utöver detta planeras det för nya byggnader med bostäder och centrumändamål längs bergskanten mot Hjorthagsberget och i östra delen av området mot Bobergsgatan.

Totalt kommer området att rymma för cirka 170 bostäder. Dessutom kommer cirka 34 000 kvadratmeter göras tillgängligt för centrumverksamhet varav ungefär 14 500 kvadratmeter kommer vara i befintliga byggnader.

Ambitionen är att utveckla hela Gasverksområde från tidigare stängd industri till en levande och öppen stadsmiljö. Det har därför bland annat varit viktigt att skapa kopplingar mellan Hjorthagsberget och Gasverket, tillgängliggöra byggnader med aktiva bottenvåningar och planera för allmänna vistelseytor.

Tidsplan

 • Samråd genomfördes 11 juni–3 september 2019
 • Granskning 6 april–10 maj 2022
 • Granskning 2 7 juni–4 juli 2023
 • Godkännande 4:e kvartalet 2023
 • Antagande 1:a kvartalet 2024
 • Laga kraft 2:a kvartalet 2024
 • Rivning av spaltgasverket 2024
 • Byggstart: 2025

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Fråga om projektet

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten. Använd formuläret nedan eller ring 08-508 26 433.

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen om du har frågor om hyra eller köp av lokaler och bostadsrätter, hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Är byggnaden inte byggd är det byggaktören. Vem som är byggaktör i respektive område hittar du under de olika områdessidorna. Bostadsförmedlingen förmedlar hyresrätter.

Projekt inom Gasverket

Projekt i Hjorthagen

Uppdaterad