• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder mellan Fregattvägen och Gröndalsvägen

Gröndal

Planen syftar till att möjliggöra cirka 100 bostäder och en ny lokalgata i området mellan Gröndalsvägen och Fregattvägen.

Planförslaget innehåller en ny lokalgata med bostadsbebyggelse norr om Fregattvägen. Sammanlagt planeras cirka 100 bostäder i form av bostadsrätter. De nya byggnaderna ska placeras varsamt i landskapet och stor hänsyn ska tas till omgivande natur.

Tidsplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i december 2021
  • Samråd planeras i kvartal 4, 2024
  • Granskning planeras i kvartal 3, 2025
  • Antagande planeras i kvartal 1, 2026

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Folkhem.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Anneli Eskilsson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 139

Elin Dellström Gidmark
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 581

Cecilia Medin
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 445

Projekt i Gröndal

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad