Flerbostadshus med cirka 7 våningar, med balkonger mot gata, människor i rörelse, illustration.
Vy från Gröndalsvägen. Bostadshuset huvudentré och entréer till miljörum och cykelrum placeras mot gatan. Mot gatan föreslås även förgårdsmark med planteringar. Illustration: Bergkrantz Arkitektur.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Lägenheter vid Mastparken i Gröndal

Gröndal

Detaljplan för att bygga ett nytt flerbostadshus i Gröndal söder om Mastparken vid Gröndalsvägen. Huset kommer ha cirka 50 lägenheter och byggs på fastigheten Bottenstocken 8. Detaljplanen har fått laga kraft.

Den nya byggnaden föreslås bli nio våningar hög med entréer mot Gröndalsvägen och vindsplan och terrass på taket. Byggnaden ska anpassas efter platsens förutsättningar och storlek på omgivande hus. Parkeringsplatser föreslås i underjordiskt garage. På fastigheten finns idag ett flerbostadshus i nio våningar.

Gård i två etapper

Gårdsytan om knappt 700 kvadratmeter fördelad på östra och västra sidan av byggnaden, ansluter naturligt till befintlig mark. Gården är utformad i två nivåer. Den lägre delen möter gatan med bostadsentré, cykelparkering, garageinfart, bostadskomplement, miljöstuga och grönytor. Den övre delen av gården som är ett terrassbjälklag över garaget, ger plats för lek och vila.

Planområde

Planområdet omfattar del av fastigheten Bottenstocken 8, invid Gröndalsvägen som är stadsdelens huvudgata. Planområdet gränsar till Mastparken i norr, Bottenstocken 7 i öster och Bottenstocken 11 i väster. Fastigheten är 3730 kvadratmeter och plats för ny bebyggelse föreslås på del av gårdens östra sida.

Tidsplan

  • Start-PM 28 maj 2020
  • Samråd 9 mars–27 april 2021
  • Granskning 15 december 2021–1 februari 2022
  • Antagande april 2022.
  • Detaljplanen har fått laga kraft.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad