• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder längs Mellanbergsvägen

Hägerstensåsen

Förslaget syftar till att utveckla ett område längs Mellanbergsvägen i Hägerstensåsen med cirka 55 nya bostäder. Fastighet som berörs är del av Västberga 1:1.

Planförslaget syftar till att utveckla ett område längs Mellanbergsvägen i Hägerstensåsen med cirka 55 nya bostäder, i ett service- och kollektivtrafiknära läge.

Tanken är att ny bebyggelse ska förbättra koppling till Hökmossen och bidra till ett ökat underlag för handel och service i det lokala centrumet. Syftet är också att bidra till ett tryggare gaturum. Entréer ska vända sig mot gata, och bottenvåningar ska upplevas öppna och inbjudande.

Planområde

Planområdet utgörs av delar av Västberga 1:1 som ägs av Stockholms stad. Området är beläget längs Mellanbergsvägen i Hägerstensåsen och Hökmossen med närhet till Hägerstensåsens centrum och tunnelbanestation.

Tidsplan

  • Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden 21 oktober 2021.
  • Samråd: preliminärt kvartal 3, 2024
  • Granskning: preliminärt kvartal 1, 2025
  • Antagande: preliminärt kvartal 2, 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Dana Trabulsi
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 519

Projekt i Hägerstensåsen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad