Ny belysning gångtunnel Hammarby och Gullmarsplan. Foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny belysning och utsmyckning av gångtunnel vid Gullmarsplan

Hammarby sjöstad

Ny belysning och konstnärligt utformade träd är en del av de trygghetsskapande åtgärder som ingår i projektet i gångtunneln vid Olaus Magnus Väg. Tunneln ligger mellan Gullmarsplan och de pågående projektet Mårtensdal i Hammarby sjöstad.

I ett samarbetsprojekt har exploateringskontoret, trafikkontoret, Fryshuset och Skanska undersökt möjligheter för att förbättra miljön för gående mellan Gullmarsplan och Hammarbysjöstad. Framförallt framkom att den gång- och cykeltunnel som gångstråket leds genom var en nyckel för att gående från och till Gullmarsplan ska hitta rätt väg.

Tryggare tunnel

Ett förslag har därför tagits fram för att belysa tunneln bättre och göra tunneln tryggare. Projektet kommer att genomföras under februari och mars 2021. I projektet ingår både förbättrad belysning och utsmyckning i och vid tunneln.

Parallellt med projektet i gångtunneln förbättrar trafikkontoret belysningen i Koleraparken, ser över skyltningen och förlänger räcken för att leda gående rätt.

Tidsplan

Klart våren 2021.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Hammarby sjöstad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad