• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ormängstorget och parkstråket i Hässelby gård rustas upp

Hässelby gård

Ormängstorget tillsammans med parkstråket mellan Ormängstorget och Hässelby torg har rustats upp för att bli tryggare och trevligare mötesplatser.

Ormängstorget och parkstråket som går mellan Ormängstorget och Hässelby torg rustades upp under 2018–2019. Platserna är tillsammans med Hässelby torg och Piongränd delar i ett längre stråk som leder hela vägen ner till Mälaren och Maltesholmsbadet. Det var länge sedan den senaste större upprustningen gjordes och ett större grepp behövdes för att göra området till trygga och vackra mötesplatser för alla.

Ormängstorget

Ormängstorget och Ormängsgatan fick ett lyft och ett nytt parktorg togs fram i dialog med dem som bor nära och använder området. Det skapade en yta som var tryggare och där otillåten parkering inte längre var möjligt.

Parkstråket mellan torgen

Stråket mellan Hässelby Torg och Ormängstorget var slitet med breda genvägar där det tidigare varit gräs. Träd med dålig tillväxt tillsammans med förvuxna buskar och sly skapade otrygghet. Den korsande vägen och parkeringen vid skolan genererade också trafik genom parken. Genom att rensa bort och rusta upp ytorna skapades ett trevligare och tryggare stråk.

Nytt konstverk längs stråket

Konstverket Şaneşîn (kurdiska för grönskande, skinande plats) är skapat av konstnärerna Nasim Aghili och Björn Karlsson i samarbete med föreningen Rådet för enade kreoler. Det är en mötesplats med murade bänkar och ett solcellsdrivet ljudverk där högtalare spelar upp Maya Angelos dikt ”Still I Rise”.

Konstverket invigdes i februari 2020 av Statens konstråd tillsammans med konstnärerna Nasim Aghili och Björn Karlsson.

Bilder

Ny möblering på Ormängstorget.
Lekplatsen på stråket mellan Ormängstorget och Hässelby torg har rustats upp med soffor och lekredskap.

Tidsplan

Ormängstorget och Hässelby torg samt parkstråket mellan torgen rustades upp 2018–2022.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Stockholms stad genomförde projektet

Projektet har genomförts av trafikkontoret i samarbete med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt inom Grönare Stockholm

Pågående och planerade torgprojekt

Projekt i Hässelby gård

Uppdaterad