Projekt Genomfört

Ormängstorget och parkstråket i Hässelby Gård rustas upp

Hässelby Gård

Ormängstorget tillsammans med parkstråket mellan Ormängstorget och Hässelby Torg rustas upp för att bli tryggare och trevligare mötesplatser.

Projektfakta

Ormängstorget och parkstråket blir tryggare och trevligare

Ormängstorget och parkstråket som går mellan Ormängstorget och Hässelby Torg rustades upp under 2018-2019. Platserna är tillsammans med Hässelby Torg och Piongränd delar i ett längre stråk som leder hela vägen ner till Mälaren och Maltesholmsbadet. Det var länge sedan den senaste större upprustningen gjordes och ett större grepp behövdes för att göra området till trygga och vackra mötesplatser för alla.

Ormängstorget

Ormängstorget och Ormängsgatan fick ett lyft och ett nytt parktorg togs fram i dialog med dem som bor nära och använder området. Det skapade en yta som var tryggare och där otillåten parkering inte längre var möjligt.

Parkstråket mellan torgen

Stråket mellan Hässelby Torg och Ormängstorget var slitet med breda genvägar där det tidigare varit gräs. Träd med dålig tillväxt tillsammans med förvuxna buskar och sly skapade otrygghet. Den korsande vägen och parkeringen vid skolan genererade också trafik genom parken. Genom att rensa bort och rusta upp ytorna skapades ett trevligare och tryggare stråk.

Nytt konstverk längs stråket

Konstverket Şaneşîn (kurdiska för grönskande, skinande plats) är skapat av konstnärerna Nasim Aghili och Björn Karlsson i samarbete med föreningen Rådet för enade kreoler. Det är en mötesplats med murade bänkar och ett solcellsdrivet ljudverk där högtalare spelar upp Maya Angelos dikt ”Still I Rise”.

Konstverket invigdes i februari 2020 av Statens konstråd tillsammans med konstnärerna Nasim Aghili och Björn Karlsson.

Upprustningen gjordes under 2018-2019

Hösten 2018 påbörjades arbetet med Ormängstorget och parkstråket. Arbetet med att rusta upp Hässelby torg kommer att pågå 2020-2022.

Stockholms stad genomför projektet

Projektet genomförs av trafikkontoret i samarbete med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Grönare Stockholm

Kontakt

Trafikkontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad