Byggnad med tre våningar, människor i rörelse, illustration.
Förslag till ny förskolebyggnad sett från Ripsavägen. Illustration: Max Arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Förskola på Ripsavägen byggs ut

Högdalen

Förslaget gör det möjligt att bygga ut förskolan Skogsbacken i Högdalen. Projektet berör fastigheten Portklappen 1 samt del av Örby 4:1.

Förslaget gör det möjligt att långsiktigt utöka förskolan Skogsbacken. Dels genom en utökning av befintlig fastighet, dels genom byggrätt för en ny förskolebyggnad.

I förslaget kopplas den nya byggnaden samman med den befintliga byggnaden via en upphöjd glasad gång. Detta ger tillgänglighet till bägge byggnaderna samtidigt som det blir möjligt att ha en samlad förskoleverksamhet.

Två byggnader med inglasad gångbro emellan, illustration.
Idé om hur den nya byggnaden kan byggas ihop med den befintliga. Illustration: Max Arkitekter.

Tidsplan

  • Samråd september–oktober 2013
  • Granskning 23 maj–20 juni 2018
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden fjärde kvartalet 2018
  • Planen vann laga kraft den 29 december 2018.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Aktörer

Fastigheterna Portklappen 1 samt Örby 4:1 ägs av Stockholms stad. Portklappen 1 upplåts med tomträtt till SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Philip Feng
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 673

Projekt i Högdalen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad