Bild över bostadshuset. Den lägre delen syns framför den höga delen av huskroppen. Den lägre delen har balkonger på gavel och ut mot Sparbanksvägen. Den högre delen har balkonger mot oss i bild och på baksidan, bort från Sparbanksvägen. Utmed vägen syns planteringar på förgårdsmark.
Vy från Sparbanksvägen över kommande bostäder. Bild: 3D house
Projekt Pågående

Hyreslägenheter utmed Sparbanksvägen

Hägerstensåsen

Ett nytt flerbostadshus med 61 hyreslägenheter byggs utmed Sparbanksvägen. Fastigheten Hägerstensåsen 1:2 berörs.

Byggaktörens pågående arbeten

Vi arbetar för att färdigställa inför slutbesiktningen. Markentreprenören har återfyllt med stenkross och mineraljord på bjälklaget runt huset. Nu har de börjat med grusbotten för plattsättning på baksidan.

Nya moment som har hänt på bygget är målning av fronten på hissen, sättning av undertak och montering av postboxar. Plattsättare har börjat lägga klinker i entrén.

Arbeten som även pågår i huset är de sista av rördragningarna och lite avprovningar. Under vecka 27 får vi vår sista stora leverans.

Övriga arbeten löper också på enligt gällande tider.

Arbetstider är fortsatt klockan 7-19 under vardagarna. Inga planerade helgarbeten kommer att förekomma under denna period.

Vi är medvetna om att det förekommer en hel del buller. Vi har förståelse för att detta kan vara störande för er i omkringliggande fastigheter och vi jobbar dagligen med att vidta åtgärder för att minimera störningarna.

En besiktning av fastigheter som bedöms kunna påverkas av sprängningar är gjord och vibrationsmätare sitter i varje hus.

Byggtiden för projektet uppskattas till 19 månader och beräknas vara färdigställt i september 2022.

Byggaktören Fastighetsförädlarna i Mälardalen ABs entreprenör för arbetet är Andersson Company Byggnads AB.

Projektfakta

Nytt hus utmed Sparbanksvägen i Hägerstensåsen

Ett nytt flerbostadshus med 61 hyreslägenheter byggs utmed Sparbanksvägen. Flerbostadshuset utformas som en kombination av ett lamellhus i tre våningar med fyra hyresradhus och ett punkthus i 8 våningar, totalt 61 lägenheter.

I entrévåningen, som ligger i souterräng mot Sparbanksvägen, föreslås infart till garage för cirka 12 bilar, cykelparkering, teknikutrymmen samt en lokal vänd mot gatan.

Tidplan

  • Samråd, 12 september-24 oktober 2017. 
  • Granskning, 20 juni-29 augusti 2018.
  • Antagande, kvartal 1 2019.
  • Detaljplanen vann laga kraft 2020-01-10.

Byggaktör

Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Pia Ölvebro

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Olga Holmström

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad