dcsimg
illustration av nytt hus
Illustration utmed Sparbanksvägen som visar den nya bebyggelsen. Bild: Kod Arkitekter
Projekt Pågående

Hyreslägenheter utmed Sparbanksvägen

Hägerstensåsen

Planförslaget Hägerstensåsen 1:2 ger möjlighet för ett nytt flerbostadshus med 45 hyreslägenheter utmed Sparbanksvägen.

Pågående arbeten

Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB planerar att starta sina arbeten så snart som möjligt. Förhoppningen är att starta under kvartal 4 2020.

Byggnation beräknas pågå till kvartal 3 2022.

Projektfakta

Nytt hus utmed Sparbanksvägen i Hägerstensåsen

Ett nytt flerbostadshus med 45 hyreslägenheter planeras utmed Sparbanksvägen. Flerbostadshuset föreslås som en kombination av ett lamellhus i tre våningar med fyra hyresradhus och ett punkthus i 8 våningar med 41 hyreslägenheter, totalt 45 lägenheter.

I entrévåningen, som ligger i souterräng mot Sparbanksvägen, föreslås infart till garage för cirka 12 bilar, cykelparkering, teknikutrymmen samt en lokal vänd mot gatan.

Tidplan

  • Samråd: 12 september-24 oktober 2017. 
  • Granskning: 20 juni-29 augusti 2018.
  • Antagande: kvartal 1 2019.
  • Detaljplanen vann laga kraft 2020-01-10.

Byggaktör

Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Pia Ölvebro

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Olga Holmström

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad