Bild över bostadshuset. Den lägre delen syns framför den höga delen av huskroppen. Den lägre delen har balkonger på gavel och ut mot Sparbanksvägen. Den högre delen har balkonger mot oss i bild och på baksidan, bort från Sparbanksvägen. Utmed vägen syns planteringar på förgårdsmark.
Vy från Sparbanksvägen över kommande bostäder. Bild: 3D house
Projekt Genomfört

Hyreslägenheter utmed Sparbanksvägen

Hägerstensåsen

Ett nytt flerbostadshus med 61 hyreslägenheter har byggts utmed Sparbanksvägen. Fastigheten Hägerstensåsen 1:2 berörs.

Projektfakta

Nytt hus utmed Sparbanksvägen i Hägerstensåsen

Ett nytt flerbostadshus med 61 hyreslägenheter har byggts utmed Sparbanksvägen. Flerbostadshuset är byggt som en kombination av ett lamellhus i tre våningar med fyra hyresradhus och ett punkthus i 8 våningar, totalt 61 lägenheter.

I entrévåningen, som ligger i souterräng mot Sparbanksvägen, finns infart till garage för cirka 12 bilar, cykelparkering, teknikutrymmen samt en lokal vänd mot gatan.

Tidplan

  • Samråd, 12 september-24 oktober 2017. 
  • Granskning, 20 juni-29 augusti 2018.
  • Antagande, kvartal 1 2019.
  • Detaljplanen vann laga kraft 2020-01-10.

Byggaktör

Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen antogs.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tyck till om trafik- och utemiljö

Det här projektet är genomfört och därmed avslutat. Om du vill felanmäla, har en fråga eller en synpunkt om platsen, använd stadens e-tjänst.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad