illustration av nytt hus
Illustration utmed Sparbanksvägen som visar den nya bebyggelsen. Bild: Kod Arkitekter
Projekt Pågående

Hyreslägenheter utmed Sparbanksvägen

Hägerstensåsen

Planförslaget Hägerstensåsen 1:2 ger möjlighet för ett nytt flerbostadshus med 45 hyreslägenheter utmed Sparbanksvägen.

Pågående arbeten

Projektering pågår och preliminär start är måndag vecka 10. Byggstängsel kommer sättas upp runt arbetsområdet, samt arbeten med trädfällning och friläggning berg påbörjas. 

Borrning inför sprängningarna planeras starta tisdag 16 mars och första sprängning planeras till onsdag 17 mars. Sprängning sker mellan klockan 07-16.

Då det är ett noggrant arbete kan entreprenören inte sätta fasta tider för sprängningarna, utan dessa sker löpande under dagarna. I samband med sprängningarna kommer vakter spärra av gång och vägbanor i anslutning till arbetsområdet. Arbetet beräknas ta cirka 4 veckor.

En besiktning av fastigheter som bedöms kunna påverkas av sprängningar är gjord och vibrationsmätare sitter i varje hus.

Byggtiden för projektet är 19 månader och beräknas vara färdigställt i september 2022.

Byggaktören Fastighetsförädlarna i Mälardalen ABs entreprenör för arbetet är Andersson Company Byggnads AB.

Projektfakta

Nytt hus utmed Sparbanksvägen i Hägerstensåsen

Ett nytt flerbostadshus med 45 hyreslägenheter planeras utmed Sparbanksvägen. Flerbostadshuset föreslås som en kombination av ett lamellhus i tre våningar med fyra hyresradhus och ett punkthus i 8 våningar med 41 hyreslägenheter, totalt 45 lägenheter.

I entrévåningen, som ligger i souterräng mot Sparbanksvägen, föreslås infart till garage för cirka 12 bilar, cykelparkering, teknikutrymmen samt en lokal vänd mot gatan.

Tidplan

  • Samråd: 12 september-24 oktober 2017. 
  • Granskning: 20 juni-29 augusti 2018.
  • Antagande: kvartal 1 2019.
  • Detaljplanen vann laga kraft 2020-01-10.

Byggaktör

Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Pia Ölvebro

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Olga Holmström

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad