Bild över bostadshuset. Den lägre delen syns framför den höga delen av huskroppen. Den lägre delen har balkonger på gavel och ut mot Sparbanksvägen. Den högre delen har balkonger mot oss i bild och på baksidan, bort från Sparbanksvägen. Utmed vägen syns planteringar på förgårdsmark.
Vy från Sparbanksvägen över kommande bostäder. Bild: 3D house
Projekt Pågående

Hyreslägenheter utmed Sparbanksvägen

Hägerstensåsen

Planförslaget Hägerstensåsen 1:2 ger möjlighet för ett nytt flerbostadshus med 45 hyreslägenheter utmed Sparbanksvägen.

Byggaktörens pågående arbeten

Armering av bottenplattan slutförs under vecka 23. Under början av vecka 24 kommer gjutning av bottenplattan att ske.

Från och med onsdag vecka 24 kommer stomme att börja etablera sig på arbetsplatsen, och på torsdag börjar dom ställa upp kranen för stomresningen som startar vecka 25. I samband med det kommer vi utöka vårat arbetsområde ut en bit på vägen för att få plats med kranen och alla leveranser.

Under en tid kommer vi behöva jobba längre än kl 16 för att följa tidplanen.

Nedan är preliminära tider vecka 26-28.

Vecka 26, kl 7-16 måndag-onsdag, kl 7-19 torsdag-fredag

Vecka 27, kl 7-19 måndag-tisdag, kl 7-16 onsdag-fredag

Vecka 28, kl 7-19 tisdag-onsdag, kl 7-16 övriga dagar

Under vecka 29-31 slår vi av på takten då de flesta går på semester, men kommer ha vissa arbeten igång, i vilken omfattning är inte klart i dagsläget.

Vi är medvetna om att det förekommer en hel del buller. Vi har förståelse för att detta kan vara störande för er i omkringliggande fastigheter och vi jobbar dagligen med att vidta åtgärder för att minimera dessa störningar.

En besiktning av fastigheter som bedöms kunna påverkas av sprängningar är gjord och vibrationsmätare sitter i varje hus.

Byggtiden för projektet är 19 månader och beräknas vara färdigställt i september 2022.

Byggaktören Fastighetsförädlarna i Mälardalen ABs entreprenör för arbetet är Andersson Company Byggnads AB.

Projektfakta

Nytt hus utmed Sparbanksvägen i Hägerstensåsen

Ett nytt flerbostadshus med 45 hyreslägenheter planeras utmed Sparbanksvägen. Flerbostadshuset föreslås som en kombination av ett lamellhus i tre våningar med fyra hyresradhus och ett punkthus i 8 våningar med 41 hyreslägenheter, totalt 45 lägenheter.

I entrévåningen, som ligger i souterräng mot Sparbanksvägen, föreslås infart till garage för cirka 12 bilar, cykelparkering, teknikutrymmen samt en lokal vänd mot gatan.

Tidplan

  • Samråd: 12 september-24 oktober 2017. 
  • Granskning: 20 juni-29 augusti 2018.
  • Antagande: kvartal 1 2019.
  • Detaljplanen vann laga kraft 2020-01-10.

Byggaktör

Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Pia Ölvebro

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Olga Holmström

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad