Bild över bostadshuset. Den lägre delen syns framför den höga delen av huskroppen. Den lägre delen har balkonger på gavel och ut mot Sparbanksvägen. Den högre delen har balkonger mot oss i bild och på baksidan, bort från Sparbanksvägen. Utmed vägen syns planteringar på förgårdsmark.
Vy från Sparbanksvägen över kommande bostäder. Bild: 3D house
Projekt Pågående

Hyreslägenheter utmed Sparbanksvägen

Hägerstensåsen

Ett nytt flerbostadshus med 61 hyreslägenheter byggs utmed Sparbanksvägen. Fastigheten Hägerstensåsen 1:2 berörs.

Byggaktörens pågående arbeten

Väggar ska monteras på ett plantill innan stomresningen är klar. Då vi kan koncentrera oss på fasadarbeten, takmontage högdel samt invändiga arbeten. Stomresningen planeras färdigställas under vecka 41, sista gjutningen sker mån vecka 42 varpå taket lyfts på plats och vi även avetablerar kranen.

Invändigt har arbete med innerväggar i lägenheterna på plan 1 och 2 samt installation av vattenstråk på entréplan påbörjats.

Med start vecka 43 kommer SVOA, Stockholm vatten och avfall, ansluta vatten och avlopp samt Sthlm Exergi dra fjärrvärme till huset, arbetet beräknas ta cirka 2 veckor.

Arbetstider är fortsatt klockan 7-19 i veckorna. Eventuellt kommer helgarbete behöva genomföras för att få klart fasaderna innan vädret blir för kallt. Detta utförs i så fall klockan 8-16.

Vi är medvetna om att det förekommer en hel del buller. Vi har förståelse för att detta kan vara störande för er i omkringliggande fastigheter och vi jobbar dagligen med att vidta åtgärder för att minimera störningarna.

En besiktning av fastigheter som bedöms kunna påverkas av sprängningar är gjord och vibrationsmätare sitter i varje hus.

Byggtiden för projektet uppskattas till 19 månader och beräknas vara färdigställt i september 2022.

Byggaktören Fastighetsförädlarna i Mälardalen ABs entreprenör för arbetet är Andersson Company Byggnads AB.

Projektfakta

Nytt hus utmed Sparbanksvägen i Hägerstensåsen

Ett nytt flerbostadshus med 61 hyreslägenheter byggs utmed Sparbanksvägen. Flerbostadshuset utformas som en kombination av ett lamellhus i tre våningar med fyra hyresradhus och ett punkthus i 8 våningar, totalt 61 lägenheter.

I entrévåningen, som ligger i souterräng mot Sparbanksvägen, föreslås infart till garage för cirka 12 bilar, cykelparkering, teknikutrymmen samt en lokal vänd mot gatan.

Tidplan

  • Samråd, 12 september-24 oktober 2017. 
  • Granskning, 20 juni-29 augusti 2018.
  • Antagande, kvartal 1 2019.
  • Detaljplanen vann laga kraft 2020-01-10.

Byggaktör

Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Pia Ölvebro

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Olga Holmström

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad