Vy över motorväg vid Arenakopplet.
Vägarbete vid Arenakopplet.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Arenakopplet

Johanneshov

Nynäsvägen är ett av stadens viktigaste pendlingsstråk med 6 500 cyklister under högsäsong. Sträckan på Nynäsvägens östra sida mellan Norra Arenakopplet och Olaus Magnus väg (cirka 200 meter) var tidigare kurvig där cyklister och gående leddes runt via en träddunge.

Uppdraget bygger på att se över sträckan för att möjliggöra en genare sträckning och om möjligt bredare på platser som medger detta. Cykelbanan får då en gen och bred sträckning som fungerar tillsammans med den befintliga natthållplatsen.

Dessutom har förberedande markarbeten för kommande lånecykelställ gjorts i nära anslutning till gång- och cykelbanan.

Under våren 2014 lades toppen på gång- och cykelbanan samt träd- och lökplantering.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Johanneshov

Uppdaterad