Gående och cyklister på en gång- och cykelbana omgiven av grönskande träd, visionsbild.
Visionsbild på cykelbanan bredvid Johanneshovsvägen.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Breddning av gång- och cykelbana längs Johanneshovsvägen

Johanneshov

Sträckan längs Johanneshovsvägen är ett utpekat primärt cykelstråk och en del av det regionala cykelstråket från Huddinge till Stockholm. Genom en kombination av åtgärder förbättras framkomligheten och säkerheten.

Idag uppfyller inte gång- och cykelbanan längs Johanneshovsvägen stadens rekommendationer för primära cykelstråk i cykelplanen. Genom breddning, tydligare separering av gång- och cykeltrafik, förbättrad belysning och nya korsningspunkter kommer framkomligheten och säkerheten längs sträckan att bli bättre.

Längs stråket på 400 meter kommer den dubbelriktade gång- och cykelbanan att breddas från dagens 3 meter till 6,25–6,5 meter.

Vid Årstaskolan, Värmdö gymnasium och Enskedehallen blir gång- och cykelbanan 7 meter bred för att ge extra utrymme för gående och får även övergångsställen. I och med breddningen kommer utrymmet också att separeras mellan gående och cyklister.

I tunneln under Skanstullsbron kommer dagens separering att göras om för att bli tydligare och säkrare. Även belysningen kommer att ses över och förbättras längs hela sträckan.

Projektområde längs med Johanneshovsvägen markerat i rosa, karta.

Tidsplan

  • Inriktningsbeslut juni 2020.
  • Genomförandebeslut september 2021.
  • Byggstart våren 2024.
  • Klart hösten 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Johanneshov

Uppdaterad