Punkthus med fem våningar med rundade hörn, grå fasad. Människor i rörelse, illustration.
Illustration: DinellJohansson
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

17 nya lägenheter på Vikstensvägen

Kärrtorp

Punkthus i fem våningar med totalt 17 lägenheter i kvarteret Understen 1 på Vikstensvägen.

Punkthus i fem våningar med totalt 17 lägenheter. De flesta blir två- eller fyrarumslägenheter. Det nya huset ligger utmed Vikstensvägen och får sin entré ut mot gatan.

Tidsplan

  • Den 23 november 2017 antogs planen i stadsbyggnadsnämnden. Planen överklagas till mark- och miljödomstolen.
  • Laga kraft den 31 oktober 2018. Mark- och miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Byggaktör och tomträttshavare är Primula Byggnads AB.

Projekt i Kärrtorp

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad