Vy mot tre flerbostadshus med fasader i olika färger längs med väg, människor i rörelse, illustration.
Originalvisions bild med perspektiv som visar bebyggelsen längs med Söderarmsvägen från norr. Illustration: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter, 2017.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Studentlägenheter i Kärrtorp

Kärrtorp

I området väster om Kärrtorp centrum, vid Söderarmsvägen, har tre flerbostadshus byggts för studentboende.

Detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1 Fäholmaskogen möjliggör för ungefär 380 studentlägenheter byggs i tre huskroppar med fem våningar. De tre byggnaderna har gavlar och entréer mot Söderarmsvägen och trappas uppför sluttningen i Fäholmaskogen.

Fler studentbostäder behövs

Byggnaderna ger ett värdefullt bidrag till antalet kategoribostäder för studenter i Stockholm och hjälper till att uppfylla Stockholms bostadsmål om att det ska byggas 140 000 nya bostäder till 2035.

Planområdets läge innebär bra kommunikationer vid Kärrtorps centrum. De föreslagna byggnaderna bidrar till att Söderarmsvägen får en större stadsmässighet och blir ett levande tryggt stråk mot Kärrtorps centrum och Kärrtorpsvägen.

Tidsplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 22 januari 2020.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Kärrtorp

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad