Riddaren 18 och Sofi Almquists Plats (Riddaren 5).
Projekt Pågående

Kontor och bostäder på Nybrogatan

Östermalm

Planförslaget, Riddaren 5 och 18, möjliggör ny- och ombyggnader för kontor och bostäder.

Projektfakta

Vad?

Ny- och ombyggnader för kontor och bostäder.

Varför?

Planförslaget syftar till att tillföra nya bostäder och attraktiva kontorsarbetsplatser.

När?

Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden i december 2015, vilket överklagades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog överklagandet i april 2016, vilket i sin tur överklagades till Mark- och miljödomstolen.

Vem?

Humlegården Fastigheter/Fastighets AB Riny äger fastigheten Riddaren 18 och Oscar Properties/Fastighets AB Riddaren 5 äger Riddaren 5.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Martin Schröder

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad