Foto av stort tegelhus taget i vinkel vid bilvägskorsning.
Hörnet av fastigheten Roddaren 58 i korsningen Fleminggatan/S:t Eriksgatan.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Vindsvåning för kontor

Kungsholmen

Planförslaget syftar till att pröva möjligheten att inreda delar av vindsvåningen med kontor för cirka 25 nya arbetsplatser. Tanken är att behålla befintliga kontor och service i resterande del av byggnaden.

Planförslaget syftar till att pröva möjligheten att inreda delar av vindsvåningen med kontor för cirka 25 nya arbetsplatser. Tanken är att behålla befintliga kontor och service i resterande del av byggnaden.

Fastigheten ligger i korsningen Fleminggatan/S:t Eriksgatan på Kungsholmen. Planområdet är cirka 800 kvadratmeter och omfattar del av fastigheten Roddaren 58, längs med S:t Eriksgatan.

Preliminär tidsplan

  • Start-pm: juni 2022.
  • Samråd: februari 2023.
  • Granskning: augusti 2023.
  • Antagande stadsbyggnadsnämnden: december 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Aktör

Byggaktör är Fastighets AB Fleminghörnet vilka även är fastighetsägare för Roddaren 58.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Alexandra Källén
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 522 

Uppdaterad