dcsimg
Skiss över föreslaget bostadshus placerat bredvid de befintliga husen. Huset är nio våningar högt och har terrass på taket samt glas och balkonger.
Föreslaget bostadshus, våningsantalet nio våningar är samma som befintligt bostadshus. Skiss: Bergkrantz Arkitektur.
Projekt Planerat

Lägenheter vid Mastparken i Gröndal

Gröndal

Förslag till detaljplan för att bygga ett nytt flerbostadshus i Gröndal söder om Mastparken vid Gröndalsvägen. Huset kommer ha cirka 50 lägenheter och byggs på fastigheten Bottenstocken 8.

Projektfakta

Nytt flerbostadshus

Den nya byggnaden föreslås bli nio våningar hög med entréer mot Gröndalsvägen och vindsplan och terrass på taket. Byggnaden ska anpassas efter platsens förutsättningar och storlek på omgivande hus. Parkeringsplatser föreslås i underjordiskt garage. På fastigheten finns idag ett flerbostadshus i nio våningar.

Gård i två etapper

Gårdsytan om knappt 700 kvadratmeter fördelad på östra och västra sidan av byggnaden, ansluter naturligt till befintlig mark. Gården är utformad i två nivåer. Den lägre delen möter gatan med bostadsentré, cykelparkering, garageinfart, bostadskomplement, miljöstuga och grönytor. Den övre delen av gården som är ett terrassbjälklag över garaget, ger plats för lek och vila.

Planområde

Planområdet omfattar fastigheten Bottenstocken 8, invid Gröndalsvägen som är stadsdelens huvudgata. Planområdet gränsar till Mastparken i norr, Bottenstocken 7 i öster och Bottenstocken 11 i väster. Fastigheten är 3730 kvadratmeter och plats för ny bebyggelse föreslås på del av gårdens östra sida.

Preliminär tidplan

  • Start-PM: 28 maj 2020
  • Plansamråd: tredje kvartalet 2020
  • Granskning: första kvartalet 2021
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2021.

Ägare

Bostadsrättsföreningen Bottenstocken 8 äger fastigheten. Besqab Projektutveckling XVII AB har fullmakt för att driva utvecklingen av fastigheten som byggaktör.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad