Projekt Genomfört

Liljevalchs torg

Djurgården

I samband med att Liljevalchs bygger ut en ny konsthall skapas en yta mellan konsthallarna och Falkenbergsgatan. Där bygger vi Liljevalchs torg med trädplanteringar, sittplatser och konst.

Projektfakta

Nytt torg vid Liljevalchs konsthall och Falkenbergsgatan

Liljevalchs torg anläggs i anslutning till Liljevalchs konsthall som har ett högt kulturhistoriskt värde. Torget harmonierar med den nya konsthallens fasader som är utformade av konstnär Ingegerd Råman.

Torget fungerar som entréplats för den nya konsthallen och kan användas för olika typer av tillfälliga konstinstallationer. Platsen ska även fungera praktiskt genom att hantera konstleveranser, sophämtning och dagvatten.

För god dagvattenhantering fördröjs vattnet delvis i växtbäddar med skelettjord och biokol i terrasseringar på torget. Två träd samt perenner som gynnar pollinatörer planteras på torget.

Tidplan

  • Genomförandebeslut i trafiknämnden 12 november 2020.
  • Byggstart juni 2021.
  • Projektet är avslutat.

Genomförande

Stockholms stad genomförde projektet.

Vill du veta mer?

Tjänsteutlåtande, genomförandebeslut 20201112

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad