Projekt Planerat

Liljevalchs torg

Djurgården

I samband med att Liljevalchs bygger ut en ny konsthall skapas en yta mellan konsthallarna och Falkenbergsgatan. Där bygger vi Liljevalchs torg med trädplanteringar, sittplatser och konst.

Projektfakta

Nytt torg vid Liljevalchs konsthall och Falkenbergsgatan

Liljevalchs torg kommer att anläggas i anslutning till Liljevalchs konsthall som har ett högt kulturhistoriskt värde. Torget ska harmoniera med den nya konsthallens fasader som är utformade av konstnär Ingegerd Råman.

Torget kommer, förutom att fungera som entréplats för den nya konsthallen, kunna användas för olika typer av tillfälliga konstinstallationer. Platsen ska även fungera praktiskt genom att hantera konstleveranser, sophämtning och dagvatten.

För god dagvattenhantering kommer vattnet delvis att fördröjas i växtbäddar med skelettjord och biokol i terrasseringar på torget. Två träd samt perenner som gynnar pollinatörer planteras på torget.

Tidplan

  • Genomförandebeslut i trafiknämnden 12 november 2020.
  • Byggstart juni 2021.
  • Projektet beräknas slutfört i november 2021.

Genomförande

Stockholms stad genomför projektet.

Vill du veta mer?

Tjänsteutlåtande, genomförandebeslut 20201112

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad