• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Renovering av gångbron över Roslagsbanan vid Ruddammsvägen

Norra Djurgården

Gångbron som gick över Roslagsbanan vid Ruddammsvägen har renoverats för att säkra framkomligheten och tryggheten för gående.

Bron över Roslagsbanan som förbinder Ruddammsvägen med Kungliga Tekniska högskolans campus har renoverats. Detta för att säkra framkomligheten och tryggheten för gående. Förutom renovering av bron så har även förstärkning av fundament genomförts.

Följande arbeten på bron har genomförts:

 • Tvättning och blästring av stålbron
 • Behandling av bron
 • Målning av stålbron
 • Förstärkning av brons underliggande konstruktion
 • Nytt nät ska ersätta nätet på bron som förhindrar att saker faller ner på spåren
 • Planket i trä på bron ska bytas ut
 • Nytt stöd för bron byggs med betongfundament och stålpelare.

Tidsplan

 • Arbetet startade sommaren 2022.
 • Klart hösten 2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Norra Djurgården

Uppdaterad