Vattenreservoar-byggnad i grå betonger sticker upp ovanför skogstoppar. Illustration
Drönarbild mot sydväst. Den nya vattenreservoaren på Kattrumpsbackens topp i Lill-Jansskogen. Foto: Wingårdhs
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Ny vattenreservoar i Uggleviken

Norra Djurgården

Detaljplanen ska möjliggöra uppförandet av en ny vattenreservoar för att säkra Stockholms dricksvattenförsörjning. Planområdet omfattar del av fastigheten Norra Djurgården 1:1, Uggleviksreservoaren.

Ny vattenreservoar ska säkra dricksvattenförsörjningen

Ny detaljplan för Uggleviksreservoaren. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny vattenreservoar och därigenom säkra Stockholms dricksvattenförsörjning. Huvudfrågor för planarbetet är rivningen av den befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnaden samt hur den nya vattenreservoaren kan förenas med platsens höga natur- och kulturvärden.

Bilder

Byggnad i betong dekoration, ett lansettformat mönster i relief. Illustration
Byggnaden utförs i betong och fasaderna ges en dekoration, ett lansettformat mönster i relief. Fasad mot nordost. Illustration: Wingårdhs
Två byggnader, den befintliga vattenreservoaren intill den nya som ska uppföras. Omgivning med träd. Illustration
Den nya vattenreservoaren uppförs söder om den befintliga vattenreservoaren som kommer att vara i drift under byggtiden. Illustration: Wingårdhs
Närbild på fasad av vattenreservoar. Betong med mönster i form av lansettformade håligheter. I en av dessa håligheter sitter en berguv. Illustration
Den nya reservoaren gestaltas med längsgående lansettformat mönster i djup relief. I en av dessa håligheter förbereds en häckningsplats för berguv. Foto: Wingårdhs

Planområde

Planområdet omfattar del av fastigheten Norra Djurgården 1:1, Uggleviksreservoaren. Området ligger i Lill-Jansskogen i Nationalstadsparken, öster om Östermalms idrottsplats.

Ägare

Staten äger marken för Uggleviksreservoaren och upplåter marken genom arrende till Stockholm Vatten och Avfall genom Statens Fastighetsverk/Kungliga Djurgårdförvaltningen.

Tidsplan

 • Start-PM: maj 2020
 • Plansamråd: juni 2021
 • Redovisning av plansamråd: september 2021
 • Granskning 18 maj–14 juni 2022
 • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden: september 2022
 • Antagande i kommunfullmäktige: november 2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Projekt på Norra Djurgården

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad