Bild på Rödbergsgatan innan upprustning
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Rödabergsgatan rustas upp

Vasastan

I mittstråket av Rödabergsgatan bygger vi nya växtbäddar. Även cykelparkeringar och sittbänkar renoveras och fräschas upp i samband med renoveringarna av de gröna planteringarna.

I dagsläget nås inte gräsytorna under hästkastanjerna på Rödabergsgatan av solljus och regnvatten, vilket innebär att också gräs har svårt att växa i den nedtrampade jorden. Dessutom har träden ytliga rötter, vilket gör att det är svårt att i dagsläget underhålla ytorna.

Planerade åtgärder

På platsen kommer ett antal åtgärder att genomföras.

Nya växtbäddar och planteringsytor

Nya växtbäddar kommer att byggas. Nya planteringsytor innehållande låga buskar, perenna växter och gräs kommer att anläggas för att skapa bättre dränering och livskraftig grönska.

Bättre livsmiljö för träden

Växtbäddsplanteringarna kommer inte bara att fördröja dagvattnet, vilket inte bara minskar belastningen på ledningsnätet samt risken för översvämning, utan också bidrar till bättre förutsättningar för träden att frodas över tid.

Bänkar och cykelparkering fräschas upp

Det är inte bara grönytorna som rustas upp under arbetets gång, även ny belysning och sittbänkar adderas på mittstråket av Rödabergsgatan. Även cykelparkeringen som finns på plats i dag kommer att renoveras.

Illustrationsplan.
Sektionsskiss med träd och planteringar i mitten av gatan, med en gångbana i mitten.
Sektion genom plantering.

Hur påverkas parken?

Vi kommer att installera nya bänkar och förbättra gatubelysningen. Konstverket ”1 och ½ sfär” av Björn Selder kommer tillfälligt att flyttas under byggperioden, för att sedan återföras till en ny plats nära ursprungsplatsen. Anledningen till den korta flytten är att sätta skulpturen på en plats med mer solljus. Konstverket förvaltas av Stockholm konst.

Tidsplan

  • Arbetet påbörjades hösten 2022.
  • Klart våren 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Vasastan

Uppdaterad