Ny belysning gångtunnel Hammarby och Gullmarsplan
Gångtunneln kommer bland annat att lysas upp med grafiska lövmönster. Illustration: Light bureau.
Projekt Genomfört

Ny belysning och utsmyckning av gångtunnel vid Gullmarsplan

Ny belysning och konstnärligt utformade träd är en del av de trygghetsskapande åtgärder som ingår i projektet i gångtunneln vid Olaus Magnus Väg. Tunneln ligger mellan Gullmarsplan och de pågående projektet Mårtensdal i Hammarby sjöstad.

Projektfakta

I ett samarbetsprojekt har exploateringskontoret, trafikkontoret, Fryshuset och Skanska undersökt möjligheter för att förbättra miljön för gående mellan Gullmarsplan och Hammarbysjöstad. Framför allt framkom att den gång- och cykeltunnel som gångstråket leds genom var en nyckel för att gående från och till Gullmarsplan ska hitta rätt väg. Ett förslag har därför tagits fram för att belysa tunneln bättre och göra tunneln tryggare. Projektet kommer att genomföras under februari och mars 2021. I projektet ingår både förbättrad belysning och utsmyckning i och vid tunneln.

Parallellt med projektet i gångtunneln förbättrar trafikkontoret belysningen i Koleraparken, ser över skyltningen och förlänger räcken för att leda gående rätt.

Tidplan
Klart våren 2021.

Kontakt

Kristina Glitterstam

Projektledare, exploateringskontoret

Bildgalleri

Upprustning av gångtunnel vid Gullmarsplan.
Trygghetsvandringen pekade på behov att tydliggöra och öka tryggheten i gångstråket ytterligare.
Upprustning av gångtunnel vid Gullmarsplan.
Det kommer både att bli belysning och utsmyckning i och vid tunneln. Illustration: Light bureau.
Ny belysning gångtunnel Hammarby och Gullmarsplan
Gångtunneln kommer bland annat att lysas upp med grafiska lövmönster. Illustration: Light bureau.
Gångtunnel rustas upp vid Gullmarsplan.
Illustration av stiliserade trädstammar i metall som sätts upp mot vägen. Illustration: Light bureau.

Uppdaterad