Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Nya bostäder i kvarteret Humlegårdsmästaren

Östermalm

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en bostadsbyggnad på gården i kvarteret Humlegårdsmästaren på Östermalm.

Projektfakta

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en bostadsbyggnad på gården i kvarteret Humlegårdsmästaren på Östermalm. Planförslaget innehåller cirka 10-20 bostäder.

Planområde

Planområdet har adress Sturegatan 34 -36 och består av fastigheterna Humlegårdsmästaren 4 och 5. Bebyggelsen på fastigheterna uppfördes åren 1877-1878. Läget är centralt på Östermalm, invid Humlegården. Kvarteret omges av Sturegatan, Karlavägen, Brahegatan och Kommendörs-gatan. Fastigheterna ägs av Fastighets AB Virtuosen 7 och Fastighets AB Virtuosen 5.

Preliminär tidplan

Start-PM: kvartal 4 2020
Samråd: kvartal 2 2021
Granskning: kvartal 4 2021
Antagande: kvartal 1 2022

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Carl-Henrik Barnekow

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad