Fotomontage med föreslagen ny gårdsbyggnad, sett från gården Humlegårdsmästaren 5. (Lugnet Arkitektur)
Fotomontage med föreslagen ny gårdsbyggnad, sett från gården Humlegårdsmästaren 5. (Lugnet Arkitektur)
Projekt Planerat

Nya bostäder i kvarteret Humlegårdsmästaren

Östermalm

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en bostadsbyggnad på gården i kvarteret Humlegårdsmästaren på Östermalm.

Projektfakta

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en bostadsbyggnad på gården i kvarteret Humlegårdsmästaren på Östermalm. Bostadsbyggnaden är ett flerbostadshus i fem våningar med cirka 12 hyreslägenheter och en inredd vind. 

Planområde

Planområdet har adress Sturegatan 34 -36 och består av fastigheterna Humlegårdsmästaren 4 och 5. Bebyggelsen på fastigheterna uppfördes åren 1877-1878. Läget är centralt på Östermalm, invid Humlegården. Kvarteret omges av Sturegatan, Karlavägen, Brahegatan och Kommendörs-gatan. Fastigheterna ägs av Fastighets AB Virtuosen 7 och Fastighets AB Virtuosen 5.

Preliminär tidplan

Granskning: februari 2023 – mars 2023
Antagande: maj 2023

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Carl-Henrik Barnekow

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad