Fastigheten Bykkaret 3 sedd från Badstrandsvägen.
Projekt Planerat

Nya bostäder på Stora Essingen

Kungsholmen

En tillbyggnad i tre våningar planeras för fastigheten på Badstrandsvägen 14 på Stora Essingen. Tillbyggnaden ska inrymma cirka 8 nya bostäder.

Projektfakta

Planförslagets syfte är att möjliggöra en tillbyggnad i tre våningar på fastigheten Bykkaret 3 på Stora Essingen, för att tillskapa nya bostäder. Fastigheten ligger på Badstrandsvägen 14 och omfattar cirka 570 m2.

Höjden på tillbyggnaden ska anpassas till befintligt hus. Tillbyggnaden ska utföras så varsamt som möjligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden. Platsen har god kollektivtrafiktillgång med närhet till buss, tvärbana, och i viss mån tunnelbana.

Tidplan

  • Start-PM: maj 2021
  • Samråd: 22 mars –2 maj 2022
  • Granskning: 2 – 29 november 2022
  • Antagande: februari 2023

Byggaktör

Pelarstaden Fastigheter AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Thomas Jansson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad