En lekpark med klätterställning och lekredskap. I bakgrunden syns ett ljusgult envåningshus med gröna förnsterluckor.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Vängåvans lekplats rustas upp och förnyas

Stora Essingen

Vängåvans lekplats ska rustas upp, med start i juni 2024. Under upprustningen kommer delar av lekplatsen att stängas av i olika etapper.

Vängåvans lekplats ligger i hjärtat av Stora Essingen och är en populär mötesplats för barn, ungdomar och vuxna. Lekplatsen är sliten och i behov av upprustning.

Upprustningen i korthet

Ett program för upprustning av Vängåvans lekplats har tagits fram och beslutades i stadsdelsnämnden i oktober 2023. Både inför och under arbetet med programmet tog stadsdelsförvaltningen in synpunkter och idéer från parklekspersonal, fokusgrupper med barn/ungdomar och parkleksbesökare. Programmet anger en inriktning och beskriver de åtgärder som planeras på lekplatsen.

Åtgärder i korthet:

 • Tydligare uppdelning av lekytor för små och stora barn.
 • Plats för både lugna och livliga aktiviteter.
 • Småbarnslek med mindre klätterställning och rutschkana, lekhus och sandlåda.
 • Klätterställning och balanslek med utmaningar för äldre barn.
 • Fler picknickplatser och nytt trädäck vid plaskdammen.
 • Område för olika bollekar, pingis och studsmatta.
 • Nya träd och buskar för skugga och återväxt.
 • Ny entré mot Kungsklippan med koppling till naturen och berget.

Använd kontaktformuläret nedan om du vill ta del av programmet i sin helhet eller är intresserad av sammanställningar av genomförda medborgardialoger. Kom ihåg att ange vad ditt ärende gäller.

Påverkan under byggtiden

Hela lekplatsen ska renoveras och det innebär att det inte kommer vara möjligt att leka som vanligt i parken under byggtiden. För att minska störningen kommer vi att arbeta i två etapper och stänga av en del av lekplatsen i taget. Under byggtiden kommer det att vara mer trafik i området och en del störande ljud. Parklekshuset kommer att vara öppet och tillgängligt som vanligt under hela byggnationen.

Arbetena kommer ske i två etapper:

 • Etapp 1. Juni 2024–december 2024. Södra delen av lekplatsen stängs av. Delar som inte kommer vara tillgängliga är basketplanen, delar av entrén, bollplanen, stora klätterställningen samt gungbilen. Plaskdammen kommer således vara öppen sommaren 2024.
 • Etapp 2. Januari 2025–hösten 2025. Norra delen av lekplatsen stängs av. Delar som inte kommer varar tillgängliga är grillplatsen, sandlåda, lekhus, gungor, plaskdamm och hängmatta. Plaskdammen kommer således vara stängd sommaren 2025.

Bakgrund

Lekplatsen i Vängåvan är omtyckt och används av många parkbesökare i olika åldrar. I parklekshuset i Vängåvan finns en parkleksverksamhet, en fritidsverksamhet och en ungdomsgård. Under många år har det också funnits en tillfällig förskolebyggnad på lekplatsen vilket medfört att lekytan varit begränsad samtidigt som lekplatsen har varit intensivt använd med ett förhöjt slitage som följd.

Hösten 2022 togs förskolebyggnaden bort och det området är nu återigen en del av lekplatsen, dock med en tillfällig återställning. För att återskapa en sammanhängande grön park- och lekmiljö med höga vistelsevärden behöver lekplatsen rustas upp.

Bilder

Illustrationsplan för upprustning av Vängåvans lekplats. Det går att zooma i bilden både på telefon och på dator.

Tidsplan

 • Tidig medborgardialog om lekplatsens förnyelse: oktober 2022
 • Framtagande av upprustningsförslag: vår 2023
 • Medborgardialog om framtaget upprustningsförslag: maj 2023
 • Beslut om program för upprustning: höst 2023
 • Förberedande arbeten/projektering: vinter 2023–vår 2024
 • Upprusningen startar: sommar 2024
 • Upprustningen avslutas under 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Ansvarig

Ansvarig för projektet är Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Stora Essingen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad