En lekpark med klätterställning och lekredskap. I bakgrunden syns ett ljusgult envåningshus med gröna förnsterluckor.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Vängåvans lekplats rustas upp och förnyas

Stora Essingen

Vängåvans lekplats är sliten och behöver rustas upp. Ett förslag till upprustning tas fram i dialog med parkens besökare.

Vängåvans lekplats ligger i hjärtat av Stora Essingen och är en populär och självklar mötesplats för barn, ungdomar och föräldrar. Utöver lekplats finns en parkleksverksamhet i Vängåvan, som drivs av en ideell förening med stöd från Kungsholmens stadsdelsförvaltning.

En tillfällig förskolebyggnad anlades i parken 2010. Det har medfört att lekytan varit begränsad under många år och lekplatsen har varit intensivt använd med ett förhöjt slitage som följd. Hösten 2022 togs förskolebyggnaden bort och det området är nu återigen en del av lekplatsen, dock med en tillfällig återställning. För att återskapa en sammanhängande grön park- och lekmiljö med höga vistelsevärden behöver lekplatsen rustas upp.

Genomförd medborgardialog

En betydelsefull del i arbetet med att förnya lekplatsen är att ta in synpunkter från besökare, närboende och berörda verksamheter. Hösten 2022 hölls en tidig medborgardialog. Under tiden 22 maj till 4 juni 2023 fanns det sedan möjlighet att tycka till om ett framtaget skissförslag, dels via en webbenkät och dels under ett möte som hölls i parken. Upprustningsförslaget har därefter setts över och ett program för upprustning ska beslutas i stadsdelsnämnden i oktober 2023.

Tidsplan

  • Dialog om lekplatsens förnyelse: oktober 2022
  • Upprustningsförslag tas fram: vår 2023
  • Dialog "Tyck till" om framtaget upprustningsförslag: maj 2023
  • Beslut om upprustningsförslag: höst 2023
  • Bygghandlingar tas fram: vinter 2023/vår 2024
  • Upprusningen startar: sommar 2024

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Ansvarig för projektet är Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Stora Essingen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad