En lekpark med klätterställning och lekredskap. I bakgrunden syns ett ljusgult envåningshus med gröna förnsterluckor.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Vängåvans lekplats rustas upp och förnyas

Stora Essingen

Vängåvans lekplats är välanvänd och behöver renoveras. Ett program för upprustning har tagits fram i dialog med parkens besökare.

Vängåvans lekplats ligger i hjärtat av Stora Essingen och är en populär och självklar mötesplats för barn, ungdomar och föräldrar. Utöver lekplats finns en parkleksverksamhet i Vängåvan, som drivs av en ideell förening med stöd från Kungsholmens stadsdelsförvaltning.

En tillfällig förskolebyggnad anlades i parken 2010. Det har medfört att lekytan varit begränsad under många år samtidigt som lekplatsen har varit intensivt använd med ett förhöjt slitage som följd. Hösten 2022 togs förskolebyggnaden bort och det området är nu återigen en del av lekplatsen, dock med en tillfällig återställning. För att återskapa en sammanhängande grön park- och lekmiljö med höga vistelsevärden behöver lekplatsen rustas upp.

Program för upprustning

Ett program för förnyelse av Vängåvans lekplats har tagits fram och beslutades i stadsdelsnämnden i oktober 2023. Både inför och under arbetet med programmet tog stadsdelsförvaltningen in synpunkter och idéer från parklekspersonal, fokusgrupper med barn/ungdomar och parkleksbesökare. Programmet anger en inriktning och beskriver de åtgärder som planeras på lekplatsen.

Åtgärder i korthet:

 • Tydligare uppdelning av lekytor för små och stora barn.
 • Plats för både lugna och livliga aktiviteter.
 • Småbarnslek med mindre klätterställning och rutschkana, lekhus och sandlåda.
 • Klätterställning och balanslek med utmaningar för äldre barn.
 • Fler picknickplatser och nytt trädäck vid plaskdammen.
 • Område för olika bollekar, pingis och studsmatta
 • Nya träd och buskar för skugga och återväxt.
 • Ny entré mot Kungsklippan med koppling till naturen och berget.

Använd kontaktformuläret nedan om du vill ta del av programmet i sin helhet eller är intresserad av sammanställningar av gemenomförda medborgardialoger. Kom ihåg att ange vad ditt ärende gäller.

Bilder

Illustrationsplan för upprustning av Vängåvans lekplats.

Tidsplan

 • Dialog om lekplatsens förnyelse: oktober 2022
 • Upprustningsförslag tas fram: vår 2023
 • Dialog "Tyck till" om framtaget upprustningsförslag: maj 2023
 • Beslut om upprustningsförslag: höst 2023
 • Bygghandlingar tas fram: vinter 2023/vår 2024
 • Upprusningen startar: sommar 2024
 • Upprustningen avslutas under 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Ansvarig

Ansvarig för projektet är Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Stora Essingen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad