Fastigheten Bykkaret 3 sedd från Badstrandsvägen.
Projekt Planerat

Nya bostäder på Stora Essingen

Kungsholmen

En tillbyggnad i tre våningar planeras för fastigheten på Badstrandsvägen 14 på Stora Essingen. Tillbyggnaden ska inrymma cirka 8 nya bostäder.

Projektfakta

Planförslagets syfte är att möjliggöra en tillbyggnad i tre våningar på fastigheten Bykkaret 3 på Stora Essingen, för att tillskapa nya bostäder. Fastigheten ligger på Badstrandsvägen 14 och omfattar cirka 570 m2.

Höjden på tillbyggnaden ska anpassas till befintligt hus.Tillbyggnaden ska utföras varsamt för att inte medföra negativ påverkan på stads- och landskapsbilden. Fastigheten har god tillgång till kollektivtrafik med både buss och tvärbana och närhet till kommersiell service i området runt Essingetorget. 

Tidplan

  • Start-PM: maj 2021
  • Samråd: januari 2022
  • Granskning: september 2022
  • Antagande: december 2022

Byggaktör

Pelarstaden Fastigheter AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Thomas Jansson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad