Perspektivbild, vy från öster. I förgrunden syns Nordmarksvägen och i bakgrunden bebyggelse nära Farsta strands centrum. Bild: ÅWL Arkitekter
Projekt Genomfört

Nya bostäder vid Nordmarksvägen

Farsta strand

92 lägenheter i form av Stockholmshus och ett parkeringshus byggdes vid kvarteret Bjurö i Farsta Strand (Bjurö 1 och Farsta 2:1).

Projektfakta

Projektet omfattade 92 bostäder i Farsta strand i form av så kallade Stockholmshus och ett parkeringshus. Fyra punkthus om sex våningar på rad längs med Nordmarksvägen har byggts och gårdar har skapats mellan de nya husen. Parkeringshuset, som byggdes av Stockholms stads Parkerings AB, har byggts på den före detta infartsparkeringen cirka 350 meter från bostäderna i marknivå, samt två ovanliggande våningar.

Byggaktörer

  • Familjebostäder
  • Stockholms stads Parkering AB

Vill du veta mer?

Detaljplanerna för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar. 

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Tyck till om trafik- och utemiljö

Det här projektet är genomfört och därmed avslutat. Om du vill felanmäla, har en fråga eller en synpunkt om platsen, använd stadens e-tjänst.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Stockholmshusen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad