Perspektivbild, vy från öster. I förgrunden syns Nordmarksvägen och i bakgrunden bebyggelse nära Farsta strands centrum. Bild: ÅWL Arkitekter
Projekt Pågående

Nya bostäder vid Nordmarksvägen

Farsta strand

Projektet Bjurö i Farsta Strand (Bjurö 1 och Farsta 2:1) omfattar 92 lägenheter i form av Stockholmshus och ett parkeringshus.

Projektfakta

Projektet omfattar 92 bostäder i Farsta strand i form av så kallade Stockholmshus och ett parkeringshus. Parkeringshuset ska både fungera som infartsparkering och användas av närområdets nytillkommande boenden. Bostäderna byggs av Familjebostäder.

Fyra punkthus om sex våningar på rad längs med Nordmarksvägen kommer att byggas, vilket passar med våningsantalet på närliggande hus. Gårdar skapas mellan de nya husen. Markparkering kommer att byggas i närområdet. Planen innefattar även nya miljöhus. Parkeringshuset, som byggs av Stockholms stads Parkerings AB, kommer att byggas på den befintliga infartsparkeringen cirka 350 meter från bostäderna i marknivå, samt två ovanliggande våningar.

Detaljplanen fastslår även handel och idrott på den del som ligger längst bort från järnvägen där det transporteras farligt gods.

Planområdet är en del av programmet Tyngdpunkt Farsta.
Tyngdpunkt Farsta

 

Detaljplanen vann laga kraft den 22 juli 2017

Byggstart av bostäder augusti 2019.
Byggstart av parkeringshus 2021.
Inflyttning i bostäder sker preliminärt våren 2021.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av plan- och bygglovshandlingar. 

Bygg- och plantjänsten 

Stockholmshusen

Bildgalleri

Perspektivbild, vy från väster med Nordmarksvägen i förgrunden. Till vänster syns den ek som bevaras. Bild: ÅWL Arkitekter
Perspektivbild, vy från öster. I förgrunden syns Nordmarksvägen och i bakgrunden bebyggelse nära Farsta strands centrum. Bild: ÅWL Arkitekter
Perspektivbild för parkeringshuset, vy från väster. Bild: Wåhlin Arkitekter
Perspektivbild för parkeringshuset, vy från väster. Bild: Wåhlin Arkitekter
Perspektivbild, vy från norr. Ett av de nya punkthusen syns mellan två befintliga skivhus på fastigheten Bjurö 1. Bild: ÅWL Arkitekter
Perspektivbild, vy från norr. Ett av de nya punkthusen syns mellan två befintliga skivhus på fastigheten Bjurö 1. Bild: ÅWL Arkitekter

Kontakt

Anna Olmårs

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Niklas Karlsson

Projektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Pressansvarig, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad