dcsimg
Fotografi på skolbyggnaden Nya Elementars skola
Nya Elementar skola planeras byggas ut.
Projekt Planerat

Nya Elementarskolan byggs ut

Norra Ängby

Förslaget gör det möjligt att bygga ut matsalen på skolan. Dessutom undersöks möjligheten att bygga nya permanenta lokaler för undervisning. Detaljplanen rör fastigheten Futharken 2.

Projektfakta

Fler elever

Inom några år kommer antalet elever öka från dagens knappt 900 till cirka
1 200 enligt en prognos från utbildningsförvaltningen. Förslaget till ny detaljplan gör det i första hand möjligt att bygga ut skolans matsal med en tillbyggnad mot Möjbrovägen.  

Projektet kommer dessutom utreda möjligheten att bygga ytterligare permanenta skollokaler.

Staden växer 

För att möta den växande stadens behov är det viktigt att skolverksamheten fungerar väl. Nya Elementarskolans  lokaler är överlag i gott skick men dagens planlösning med varierande klassrumstorlek försvårar för verksamheten. Årskurserna är utspridda i flera hus och det är svårt för skolan att få till sammanhållna hemvister. 

Preliminär tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden att gå vidare med planarbetet: 29 augusti 2018
  • Samråd: mars/april 2020
  • Granskning: augusti/september 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: december 2020

 

Fastighetsägare

Fastigheten Futharken 2 ägs av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Carla Hedberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Martin Forsberg

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad