Humlegårdsgatan 5-9 vy mot sydväst.
Humlegårdsgatan 5-9 vy mot sydväst.
Projekt Planerat

Nya hyreslägenheter på Humlegårdsgatan

Östermalm

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett bostadshus inom fastigheten Riddaren 8 med tio hyreslägenheter.

Projektfakta

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett bostadshus inom fastigheten Riddaren 8. Planförslaget innehåller tio hyreslägenheter. Planen syftar även till att bekräfta befintlig planstridig bebyggelse. 

Planområde

Planområdet utgörs av fastigheten Riddaren 8 som är belägen på Humlegårdsgatan 5. Angränsade fastigheter utgörs bland annat av Ingenjörsvetenskapsakademin i söder och Östermalms saluhall i öster.

Preliminär tidplan

Start-PM oktober 2020
Samråd april-maj 2021
Granskning december 2021-januari 2022
Antagande april 2022

Fastigheten Riddaren 8 ägs av MEAS fastigheter Marie Atmer.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Rebecca Kihlman

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad