Mellan gathuset och gårdshuset placeras ett miljöhus i trä med en pergola. Gården utformas med naturstensbeläggning och grönska. Vy från portiken mot söder.
Mellan gathuset och gårdshuset placeras ett miljöhus i trä med en pergola. Gården utformas med naturstensbeläggning och grönska. Vy från portiken mot söder.
Projekt Planerat

Nya hyreslägenheter på Humlegårdsgatan

Östermalm

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett bostadshus inom fastigheten Riddaren 8 med tio hyreslägenheter.

Projektfakta

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ett bostadshus inom fastigheten Riddaren 8. Planförslaget innehåller tio hyreslägenheter. Planen syftar även till att bekräfta befintlig planstridig bebyggelse. 

Planområde

Planområdet utgörs av fastigheten Riddaren 8 som är belägen på Humlegårdsgatan 5. Angränsade fastigheter utgörs bland annat av Ingenjörsvetenskapsakademin i söder och Östermalms saluhall i öster.

Preliminär tidplan

Start-PM oktober 2020
Samråd 12 oktober-22 november 2021
Granskning 24 augusti-20 september 2022
Antagande kvartal 4 2022

Fastigheten Riddaren 8 ägs av MEAS fastigheter Marie Atmer.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Martin Bretz

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad