Projekt Genomfört

Nya träd och växtbäddar i Björns trädgård

Södermalm

I nordvästra delen av Björns trädgård genomför vi ett klimatprojekt. Sex stycken befintliga träd behöver tas ned och kommer att ersättas med nya träd. Samtidigt anlägger vi bättre växtbäddar för träden och skapar en förbättrad hantering av dagvatten på platsen. Projektet kommer även att bidra till en förbättrad framkomlighet på platsen.

Projektfakta

Ytan som omfattas av klimatprojektet är trottoaren från Medborgarplatsens tunnelbaneentré längs med Götgatan och Max hamburgerrestaurang samt ytan från tunnelbaneentrén in i parken, längs med trappan som går upp till moskén, förbi Babylon fram till Dosthoffska huset/förskolan.

Målet med projektet

Målet med projektet är att förbättra hanteringen av det lokala dagvattnet genom att leda regnvattnet till nya bättre växtbäddar för träden. Växtbäddarna fylls med biokol och stenkross för att träden ska trivas och utvecklas och det ger trädens rötter bättre utrymme och luftutbyte. Genom att utnyttja lokalt dagvatten för bevattning av gatu- och parkträden skapas ett bättre lokalklimat. Vid kraftigt regn kan trädens nya växtbäddar ta emot en stor mängd regnvatten.

Åtgärderna minskar risken för översvämning för närliggande fastigheter och tunnelbaneentrén vid framtida skyfall. Träden får även bättre förutsättningar att klara extrem torka då växtbäddarna blir som ett vattenmagasin.

Framkomligheten för gående förbättras genom att vissa ytor med grus istället beläggs med plattor och att placeringen av några träd justeras något.

Projektets omfattning

På kartan nedan visar vi var i Björns trädgård som projektet ska genomföras. Området är markerat med röd färg. 


Översiktsplan: Nivå Landskapsarkitektur

På kartan nedan visar vi projektets område (markerat med röd färg) och vilka åtgärder som ingår i projektet. 


Illustrationsplan: Nivå Landskapsarkitektur 

Nya träd ska planteras

Inom projektet kommer vi att behöva ta ned totalt sex stycken befintliga träd och ersätta dessa med nya träd. De befintliga träden är inte så livskraftiga längre och behöver bytas ut.

Träd som ska ersättas med nya

  • De två lindar som står längs med Götgatan framför Max hamburgerrestaurang kommer att tas ned och ersättas med två kinesiska päronträd.
  • De tre pilträd som idag står längs med trappan framför Babylon kommer att tas ned och ersättas med tre kinesträd.
  • Det pilträd som idag står vid gaveln på förskolan i Dosthoffska huset kommer att tas ned och ersättas med en koreansk blomsterkornell.

De nya träden kommer att ge platsen en berikad och varierad blomning i vitt och gult med ytterligare kvaliteter som visar sig på hösten med fruktsättning och höstfärger. Vi börjar att plantera de första träden i december 2021 då det är säsong för trädplantering. Generellt är december en bra tid att plantera nya träd, eftersom träden då är i vila.

Pyrus calleryana 'chanticleer' – Kinesiskt päron

Trädet har en regelbunden och tät krona med ett smalt koniskt växtsätt som breder ut sig vid äldre ålder. Blir cirka 8-12 meter hög. Blommar med vita blommor och får en mörk orangeröd höstfärg.


Pyrus calleryana 'chanticleer' – Kinesiskt päron

Koelreuteria paniculata – Kinesträd

Medelstort träd som kan bli upp till 15 meter högt. De parbladiga bladen är vackert bronsfärgade på våren. De övergår sedan i mörkgrön färg för att på hösten sedan bli brungula till orangea. Trädet får under sommaren en vacker gul blomning och sedan en vacker fruktsättning som består av flera fruktkapslar som går från att vara gröna till att bli mer bronsfärgade.


Koelreuteria paniculata – Kinesträd

Kinesträdets fruktkapslar 

Cornus kousa ’milky’ – Koreansk blomsterkornell

Ett mindre träd som blir upp till 6 meter. Det breder ut sig med ett vasformat växtsätt. Får stora vita blommor och sedan rosaröda frukter som blir ett par centimeter i diameter. Bladen övergår under hösten till en vacker orangeröd färg.


Cornus kousa 'milky' – Koreansk blomsterkornell

Tidplan

Arbetet startar i september 2021 och kommer att vara genomfört vintern 2021/2022.

Kontakt

Trafikkontoret

Parker

Pågående och planerade parkupprustningar.

Uppdaterad