Portholmsgången sett från Ekholmsvägen, Söderberg Söderberg
Projekt Pågående

Kontor och bostäder på Bredholmstorget

Skärholmen

På Bredholmstorget i Skärholmen bygger Stockholmshem ett hus i 23 våningar med plats för cirka 100 nya bostäder, 300 kontorsarbetsplatser och lokaler för kultur.

Projektfakta

100 lägenheter och 300 kontorsarbetsplatser

På Bredholmstorget i Skärholmen bygger Stockholmshem ett 23 våningar högt hus med bostäder och kontorslokaler. Huset står till viss del på en lägre byggnad om i tre våningar. I de översta våningarna blir det cirka 100 nya lägenheter och i de nedre delarna av huset blir det kontor och lokaler för kulturverksamhet. Stockholmshem planerar även att flytta sitt huvudkontor till den nya byggnaden. 

Den nya bebyggelsen tillför ytor för cirka 300 arbetsplatser och 102 hyreslägenheter. Det skapar förutsättningar för liv och rörelse över dygnets alla timmar i en del av centrum som idag kan upplevas som folktom och otrygg. Visionen är att byggnaden dels ska utgöra en gestalt och symbol för det ’nya’ Skärholmen genom stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen, dels en riktningsgivare och markör för stadsdelen på långt avstånd.

Tidplan

  • Planarbetet inleddes under hösten 2017.
  • Samråd 21 november-19 december 2018.
  • Granskning 5 juni-3 juli 2019.
  • Antagande av detaljplan 12 december 2019.
  • Laga kraft 11 januari 2020. 
  • Rivningsarbeten utfördes under vår och sommar, 2021
  • Byggstart hösten 2021.

Stockholmshem är byggaktör

Byggaktör är AB Stockholmshem. Medsökande är SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, som innehar tomträtten Måsholmen 21.

Stockholmshems webbplats för projektet:
stockholmshem.se/bredholmstorget

Bilder i samrådsförslag

Portholmsgången sett från Ekholmsvägen, Söderberg Söderberg
Portholmsgången och ny gångväg mot Ekholmsvägen, Söderberg Söderberg
Portholmsgången och ny gångväg mot Ekholmsvägen, Söderberg Söderberg
Norra fasaden sett från Bredholmstorget, Söderberg Söderberg
Portholmsgången sett från Ekholmsvägen, Söderberg Söderberg
Norra fasaden och gymnasiet sett från Bredholmstorget, Söderberg Söderberg

Vill du veta mer om projektet?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Zaid Al-Karkhi

Projektledare, Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad