En parklek med rutschkana, sandlåda, gungor och sittplatser. Hus och träd i bakgrunden, foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Backens parklek rustas upp

Östberga

Parkleken Backen har rustats upp för att skapa en attraktivare lekpark för barn i alla åldrar. Projektet har finansierats med parkinvesteringsmedel samt Stockholms stads satsning Grönare Stockholm som ska främja och stärka stadens gröna värden, så som parker och naturområden.

Inför upprustningen togs ett programförslag fram för parkleken och upprustningen delades upp i olika etapper.

Den första etappen omfattade upprustning av plaskdammsområdet och en ny allmän toalett i teknikhuset.

Nästa etapp omfattade platån ovanför plaskdammen. På platån finns lek för mellanstora barn, en klätterställning, en snurrplatta, en ny linbana och sittplatser.

Den tredje etappen omfattade en pergola med sittplatser och småbarnslek. En förbindelse med trappor och ramper har byggts för att skapa bättre tillgänglighet mellan de lika lekplanen.

Bilder

Bild på parklekens lekplats
Trampkarusell

Tidsplan

Arbetet med de första etapperna påbörjades under 2017 och 2018, den sista delen av projektet med plats för större barn blev klart 2020.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Östberga

Uppdaterad