Flerbostadshus vid en t-korsning. Ljus fasad och 6 våningar. Människor som cyklar och går. Bil till vänster i bild och luftballong som flyger över huset. Illustration
Befintliga hus i bildens vänsterkant. Bild: Link arkitektur
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

180 bostäder vid Tussmötevägen

Östberga

Vid Tussmötevägen i Östberga planeras för cirka 180 bostäder och en ny förskola. Planen är en del av utvecklingsprogrammet för Östberga.

Stockholms stad planerar för cirka 180 bostäder och en förskola med sex avdelningar i den sydöstra delen av Östberga, vid Tussmötevägen.

Planförslaget möjliggör sju sammansatta hus som bildar ett nytt kvarter på höjden. I förslaget ingår även en mindre gata för att ta sig till parkeringsgaragen för de nya bostäderna. Gatan föreslås placeras öster om bostäderna, parallellt med Huddingevägen. Den allmänna utsiktsplatsen får en ny placering och en del av grönområdet bevaras. Det skapas även en ny naturlekyta med bland annat balansredskap.

Planens syfte är också att stärka kopplingen till Årstafältet.

Bilder

En flygvy över flera flerbostadshus som ligger på en höjd, omgiven av träd. Nedanför går en väg med trafik. Annan bebyggelse syns i bakgrunden. Illustration
Flygvy på förslaget, sett från Stureby. Bild: Link arkitektur
FLygvy över flerbostadshusen som ligger på en höjd. I mitten av bilden syns innergård med grönska, gångvägar. Husen på höjden är omgivna av gata nedanför, träd och andra byggnader. Illustration
Bild: Link arkitektur
Kartbild med ungefärligt planområde, mellan Tussmötevägen och Huddingevägen,  markerat i rosa.
Ungefärligt planområde markerat i rosa.

En del av programmet för Östberga

Planområdet ingår i det större utvecklingsprogrammet för Östberga. Syftet med programmet är att utveckla Östberga till en trygg och attraktiv stadsdel som är väl sammanlänkad med kringliggande stadsdelar.

Genomförd dialog

I maj 2022 genomfördes så kallad tidig dialog för projektet. Vi anordnade promenader med boende och förskola för att få veta mer om era tankar, erfarenheter och idéer kring områdets framtid. Resultatet togs sedan med i arbetet med ett planförslag.

Tidsplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja detaljplanearbete: december 2020
  • Samråd om detaljplan: 31 oktober–11 december 2023
  • Granskning: hösten 2024
  • Antagande: vintern 2024/2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Bonava Sverige Sverige AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Pitchayan Buachoom
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 492

Chris Goodall
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 508

Stadsutvecklingsområde Östberga

Projekt i Östberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad