Flygbild över ett kvarter, med fastigheten Ynglingen markerad med streckad röd linje. Foto
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Verksamhet bekräftas på Jungfrugatan

Östermalm

Syftet med planen är att bekräfta befintlig verksamhet i fastigheten Ynglingen 10 på Östermalm. Utöver det föreslås att bevarande- och varsamhetsbestämmelser införs för befintliga byggnader mot Karlavägen vad gäller fasader och material.

Bekräfta verksamhet

Planförslaget innebär att befintlig verksamhet i fastigheten bekräftas. Planen föreslår också att det blir möjligt att bygga förråd för bostadskomplement på gården. Förrådet får vara totalt 25 kvadratmeter.

Utöver det föreslås att bevarande- och varsamhetsbestämmelser införs för befintliga byggnader mot Karlavägen avseende fasader och material.

Tidigare förslag återremitterat

I ett tidigare skede föreslogs att huset skulle byggas på med med tre våningar med 16 nya lägenheter. Efter granskning blev det förslaget återremitterat till stadsbyggnadsnämnden.

Det nya beslutet innebär att ingen sådan tillbyggnad sker utan endast de befintliga verksamheterna inom fastigheten ska bekräftas.

Fastighetsägare

Fabege Stockholmsynglingen AB.

Tidsplan

  • Granskning: 28 februari till och med 4 april 2018
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: 24 maj 2018
  • Detaljplanen vann laga kraft 23 juni 2018.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Mattias Olsson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 178

Projekt på Östermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad