Flygbild över ett kvarter, med fastigheten Ynglingen markerad med streckad röd linje. Foto
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Verksamhet bekräftas på Jungfrugatan

Östermalm

Syftet med planen är att bekräfta befintlig verksamhet i fastigheten Ynglingen 10 på Östermalm. Utöver det föreslås att bevarande- och varsamhetsbestämmelser införs för befintliga byggnader mot Karlavägen vad gäller fasader och material. Detaljplanen har fått laga kraft.

Bekräfta verksamhet

Detaljplanen innebär att befintlig verksamhet i fastigheten bekräftas. Planen föreslår också att det blir möjligt att bygga förråd för bostadskomplement på gården. Förrådet får vara totalt 25 kvadratmeter.

Utöver det föreslås att bevarande- och varsamhetsbestämmelser införs för befintliga byggnader mot Karlavägen avseende fasader och material.

Tidigare förslag återremitterat

I ett tidigare skede föreslogs att huset skulle byggas på med med tre våningar med 16 nya lägenheter. Efter granskning blev det förslaget återremitterat till stadsbyggnadsnämnden.

Det nya beslutet innebär att ingen sådan tillbyggnad sker utan endast de befintliga verksamheterna inom fastigheten ska bekräftas.

Fastighetsägare

Fabege Stockholmsynglingen AB.

Tidsplan

  • Granskning: 28 februari till och med 4 april 2018
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: 24 maj 2018
  • Detaljplanen fick laga kraft 23 juni 2018.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Östermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad