dcsimg
Projekt Planerat

Idrott och kultur föreslås i Pripps gamla lokaler

Ulvsunda industriområde

Förslaget gör det möjligt att bevara Pripps gamla bryggeri och bygga bostäder och lokaler för bland annat idrottsverksamhet samt kultur samt nya parker och torg. Planområdet ligger i direkt anslutning till tvärbanans hållplats Norra Ulvsunda och berör fastigheterna Gjutmästaren 6 samt Gjutmästaren 9 med flera.

Projektfakta

Centrum för kultur och idrott

Av den befintliga bebyggelsen föreslås delar av före detta Pripps bryggeri bevaras och utvecklas som ett centrum för kultur och idrott, kompletterat med cirka 900-1200 bostäder (tillsammans med planområdet där fastigheterna Masugnen 1, Gjutmästaren 3 och 5 samt Valsverket 10 ingår) och verksamhetslokaler för kontor och hotell. 

Förutom nya lokala parker, torg och stadsgator finns goda förutsättningar för en ny sammanhängande strandpark längs med Bällstaviken. Här finns också möjlighet att utveckla området längs vattnet för rekreation och möjlighet för mindre båtar att lägga till på befintliga kajområden. 

Planområdet utgörs av den östra delen av Ulvsunda industriområde och sträcker sig mellan Gjutmästaren 9, till fastigheten Gjutmästaren 6 i norr. I väster avgränsas planområdet av Tvärbanan och i öster av kommungränsen mot Solna och Sundbyberg. Delar av Bällstaviken ingår. Planområdet, inklusive vattenområde omfattar cirka 190 000 kvm.

Tidplan

  • Godkänt start-PM i stadsbyggnadsnämnden: fjärde kvartalet 2017.
    Planeringsarbetet drevs tillsammans "Bostäder, skola och förskolor i Bällsta hamn " - diarienummer: 2018-10844. Därefter har planärendet delats i två separata detaljplaner, där den södra delen av planområdet fick nytt diarienumret – 2018-06893.
     
  • Samråd planeras till 29 oktober - 10 december 2019. Material kommer att publiceras i samband mad att samrådet startar. 
  • Granskning: fjärde kvartalet 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2021
  • Antagen detaljplan: tidigast 2021.

Byggaktörer

Stockholms Stadshus AB äger genom Fastighets AB G-mästaren Gjutmästaren 6, den största fastigheten inom planområdet samt innehar Gjutmästaren 9 med tomträtt.
Exploateringskontoret är fastighetsägare till Gjutmästaren 9 samt vattenfastigheten Ulvsunda Industriområde 1:24.

Bildgalleri

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tua Sandberg

Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret

Edwin Björkefall

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad