Karta med ett område markerat med streckad linje.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostäder, skola och förskolor i Bällsta hamn

Ulvsunda industriområde

Förslaget till ny detaljplan gör det möjligt att utveckla norra delen av Ulvsunda industriområde med bostäder, grundskola och service samt skapa en strandpark längs Bällstaviken. Förslaget berör bland annat fastigheten Masugnen 1, Gjutmästaren 3, 4 och 5, Tackjärnet 1, 3 och 4 samt Valsverket 10.

Förslaget gör det möjligt att bygga en ny stadsdel med cirka 1300 bostäder, en ny grundskola för elever i årskurs F-6, flera förskolor samt flera nya parker och torg. Förutom nya lokala parker, torg och stadsgator finns goda förutsättningar för en ny sammanhängande strandpark längs med Bällstaviken.

Här finns också möjlighet att utveckla pendelbåtstrafik och eventuellt mindre transporter på båt vid områdena för befintliga kajområden.

Blandstad

Målsättningen är att skapa en blandstad med ett varierat innehåll av funktioner som bidrar till att området upplevs befolkat, tryggt och händelserikt dygnet runt, året runt.Planområdet utgörs av den östra delen av Ulvsunda industriområde och sträcker sig från fastigheten Gjutmästaren 4 i söder till fastigheten Masugnen 1 i norr.

I väster avgränsas planområdet av Tvärbanan och i öster av kommungränsen mot Solna och Sundbyberg. Delar av Bällstaviken ingår. Planområdet, inklusive vattenområde omfattar drygt 130 000 kvadratmeter.

Tidsplan

 • Godkänt start-PM i stadsbyggnadsnämnden: 7 december 2017
 • Planeringsarbetet för Bällsta hamn (diarienummer 2015-11048) med start-PM 7 december 2017 har delats upp i två planärenden.
  • Den södra delen, som omfattar Gjutmästaren 6 och 9 har fått diarienummer: 2018-06893.
  • Den norra delen som omfattar fastigheterna Masugnen 1, Gjutmästaren 3 och 5 samt Valsverket 10 med flera, har fått diarienummer: 2019-10844.
 • Samråd: preliminärt andra kvartalet 2025.
 • Granskning: fjärde kvartalet 2026.
 • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2027.
 • Antagande i Kommunfullmäktige tredje kvartalet 2029.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

Följande byggaktörer medverkar i projektet:

 • Gjutmästaren 4 ägs av Förvaltnings AB Bällstaviken.
 • Gjutmästaren 5 ägs av Niam AB.
 • Tackjärnet 1 har 23 februari 2023 markanvisats Bromma Tackjärnet Ett AB.
 • Tackjärnet 3 har 23 februari 2023 markanvisats till FBB Bromma TJ 3 Fastighet AB.
 • Tackjärnet 4 har 23 februari 2023 markanvisats till BW Bromma Fastighets AB.
 • Masugnen 1 har 7 december 2017 markanvisats till SSM Fastigheter AB.
 • Gjutmästaren 3 har 7 december 2017 markanvisats till Svenska hem i Bromma AB.

Stockholms stad äger fastigheterna Gjutmästaren 3, Masugnen 1 och Valsverket 10, samt Ulvsunda Industriområde 1:14. Valsverket 10 innehas med tomträtt av Stockholms stads bolag S:t Erik Markutveckling AB

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Camilla Morfeldt
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 273 38

Joacim Nylander
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 533

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Ulvsunda industriområde

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad