Projekt Pågående

Renovering av gångbron över Roslagsbanan vid Ruddammsvägen

Stockholms stad ansvarar för förvaltning av stadens broar. Gångbron som går över Roslagsbanan vid Ruddammsvägen är gammal och sliten. För att säkra framkomligheten och tryggheten för gående som använder bron behöver den därför renoveras.

Projektfakta

Bron över Roslagsbanan som förbinder Ruddammsvägen med Kungliga Tekniska högskolans campus behöver nu renoveras för att säkra framkomligheten och tryggheten för gående. Förutom renovering av bron så kommer även förstärkning av fundament att genomföras.

Följande arbeten på bron kommer att genomföras:

  • Tvättning och blästring av stålbron
  • Behandling av bron
  • Målning av stålbron
  • Förstärkning av brons underliggande konstruktion
  • Nytt nät ska ersätta nätet på bron som förhindrar att saker faller ner på spåren
  • Planket i trä på bron ska bytas ut
  • Nytt stöd för bron byggs med betongfundament och stålpelare.

Karta som beskriver hur gångtrafikanter kan ta sig över Roslagsbanan undertiden som gångbron stängs av.

Tidplan

Projektet startade sommaren 2022 och beräknas vara klart hösten 2022.

Staden genomför projektet

Stockholms stad genomför och planerar projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad